Nuvela -*ALEXANDRU LĂPUȘNEANUL*

by Chelcea Elena Cosmina Ma, noiembrie 20 2012 19:32
                                                                    Alexandru Lăpușneanul
                                                                            de Costache Negruzzi
 
 
Această nuvelă este formată din patru mari părți, cu patru mottouri:
          Smile*Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu...*
          Smile*Ai să dai samă, doamnă!...* 
          Smile*Capul lui Moțoc vrem...*
          Smile*De mă voi scula pre mulți am să popesc și eu...*
 
    Alexandru Lăpușneanul, pierzându-și tronul în prima domnie, deoarece el fusese vândut de boieri, cel mai important dintre boieri fiind Moțoc, se întoarce să-și reia tronul.
   Lăpușneanul urmându-și drumul alături de vornicul Bogdan, amândoi călărind pe armăsari turcești, Alexandru îi cere părerea vornicului în legătură cu învingerea în această luptă.Vornicul îi spune că el va reuși, deoarece poporul se teme de răutatea lui Tomșa și că oastea se va supune cum i se va cere, iar boierii, aceia care mai sunt vii vor veni de îndată la Alexandru, Lăpușneanul venind cu putere.Tot mergând ei și vorbind, au ajuns aproape de Tecuci, ei poposind acolo la o dumbravă. Alexandru făcându-se comod în cort, este anunțat de către un aprod că patru boieri vor să îl vadă. Auzind acestea, Lăpușneanul îi primește în cort. Apropiindu-se de Alexandru- vodă, cei patru boieri:vornicul Moțoc; postelnicul Veveriță, un vechi dușman, care niciodată nu a ascuns această dușmănie; spătarul Spancioc, un tânăr în inima căruia se află iubirea de moșie și spătarul  Stroici, copilul care nu cunoaște încă oamenii, care nu știe ce este îmbunarea și minciuna, lui părându-i-se  că toate păsările care zboară se mănâncă s-au închinat până la pământ, fără a-i săruta poala, așa cum era obiceiul. Alexandru le-a urat bun venit , el silindu-se să zâmbească.
     Timpul trecând, boierii au spus că au venit cu scopul să-l sfătuiască că norodul nu-l vrea și nici nu-l iubește. Ascultând acestea, Alexandru-vodă fiind un bun psiholog le-a răspuns astfel: "Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu,(...) și dacă voi nu mă iubiți eu vă iubesc pre voi, și voi merge cu voia ori fără voia voastră." După ce a spus acestea, el a mai zis că de fapt ei nu-l vor și că țara îl vrea...
      Tot vorbind ei așa, boierii folosind multe metode pentru a împiedica venirea lui la tron, Stroici i-a spus că moșia lor va cădea de isnoavă în călcarea păgânilor și că atunci când turcii vor ataca țara și o vor cuceri, pe ce va mai domni. După, Spancioc i-a pus întrebarea dacă știe cu ce va sătura lăcomia cetelor de păgâni pe care o va aduce.  Lăpușneanul le-a răspuns că el va plăti cu averile lor, nu cu banii boierilor pe care ei îi fură. Acest răspuns i-a înfuriat pe boieri și i-a făcut să plece. 
     Moțoc, rămânând, se așează în genunchi și se roagă de Alexandru să nu îi pedepsească pentru greșelile lor, Moțoc amintindu-i că și el este pământean și că ar trebui să ierte, deși Moțoc nu și-a adus aminte că și el e pământean atunci când l-a dat jos de la tron pe pe Alexandru-vodă.
În cele din urmă, Lăpușneanul dând dovadă că este un bun psiholog, un viclean și un prevăzător, acceptă să-l păstreze pe Moțoc lângă el. Această păstrare anunță destinul celorlalți boieri:"Te voi cruța, căci îmi ești trebuitor, ca să mă mai ușurezi de blăstămurile norodului. Sunt alți trântori de care trebuie curățat stupul."
    Din primul capitol iese în evidență setea lui Alexandru de putere și răzbunare.
      Ștefan Tomșa simțind că nu se poate împotrivi, fuge în Valahia, el lăsându-i calea liberă lui Lăpușneanul. Venind la cea de-a doua domnie, Alexandru este întâmpinat de popor cu bucurie și speranță, ei aducându-și aminte de prima domnie a lui Lăpușneanul, în care el nu și-a arătat caracterul urât, însă boierii nu erau fericiți de această revenire la tron, ei știind că poporul îi urăște și că domnitorul nu-i iubește. De îndată ce noul domn a venit, el a dat poruncă să se umple cu lemne toate cetățile Moldaviei, exceptând cetatea Hotin pentru a le arde, scopul acestuia fiind de a stica azilul nemulțumiților, care în nenumărate rânduri se adunau în acest loc și dădeau naștere unor comploturi. Pentru a micșora puterea boierilor, el le lua averile, găsind diferite pretexte. Voievodul făcea această faptă, deoarece numai numai prin intermediul banilor, boierii îi puteau ademeni pe țărani. Pe lângă faptul că el le lua averile, el îi și omoară pe mulți dintre aceștia, chiar dacă avea sau nu motiv să o facă... La cea mai mică greșeală dregătorească, la cea mai mică plângere ce i s-arăta, boierul era omorît și capul vinovatului era pus în poarta curții, cu o țidulă vestitoare greșelii lui, adevărate sau plăsmuite, și el nu apuca să putrezească, când alt cap îi lua locul.
    Într-una din zile, o femeie al cărei soț fusese ucis a venit la doamna Ruxanda să-i ceară acesteia să facă ceva pentru a înceta această vărsare de sânge: "Ai să dai seamă,doamnă(...)că lași pe bărbatul tău să ne taie părinții, bărbații, frații." Înspăimântată, Ruxanda, femeia tristă și tânjitoare, fiica bunului Petru Rareș și sora lui Iliaș, domnul care își lepădase religia și sora lui Ștefan, cel care fusese ucis de către boieri, s-a dus să- roage pe soțul ei, omul pe care ar fi voit să-l iubească, dacă ar fi aflat în el cât de puțină simțire omenească, să renunțe la această vărsare de sânge. După ce l-a rugat să renunțe la aceasta, ea i-a mai spus că după viață vine judecata divină. Luând aminte la acestea, Lăpușneanul îi promite femeii nobile și frumoasă un *leac de frică*.
       Într-o seară s-a dat de știre boierilor să se adune a doua zi la mitropolie, fiind sărbătoare, deoarece acolo se va afla și domnul, ca să asculte liturghia și apoi să vină să petreacă la curte. Sosirea lui Alexandru la mitropolie, îmbrăcat*cu toată pompa domnească* și purtând pe cap coroana Paleologilor și neavând arme decât un mic junghi cu plăsele de aur, era ceva împotriva obiceiului său. Îmbrăcat astfel, domnitorul dând dovadă că el cunoaște bine slăbiciunile boierilor, după ce a ascultat slujba, s-a închinat la icoane și la moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Terminând să facă o mpărticică din plan, el o continuă și pe a doua, astfel el ține un discurs boierilor prin care el își cere scuze că a vărsat sânge, că s-a purtat urât. Acest *frumos discurs* s-a terminat odată cu invitarea boierilor la masă, această invitație reprezenta *un alt pas spre iertare*. Lăpușneanul a ieșit din biserică, poftind boierii la ospăț. Spancioc și Stroici dându-și seama de această primejdie, s-au hotărât să plece în Polonia. Cei patruzeci și șapte de boieri, neluând în seamă pericolul în care se aflau și ignorând mulțimea de ostași care se aflau în palat. Așezându-se la masă, Lăpușneanul s-a așezat în capul mesei, în dreapta lui aflându-se logofătul Trotușan iar în stânga, vornicul Moțoc. Boierii mâncând și bând pe săturate, vinul făcându-și lucrarea, Veveriță se ridică de la masă, ridică paharul  și închină zicând următoarele: "Să trăiești întru mulți ani, măria-ta! să stăpânești țara în pace, și milostivul Dumnezeu să te ferească în gândul ce ai pus de a nu mai strica pe boieri și a bântui norodul..."
       Acest discurs a reprezentat începutul măcelului. Lăpușneanul l-a luat pe Moțoc și l-a dus lângă o fereastră deschisă, de unde priveau măcelul. Lăpușneanul glumea pe seama celor ce aveau loc, în timp ce Moțoc se silea să râdă, lui făcându-i-se frică. Boierii neavând arme la ei și fiind luați prin surprindere au murit pe loc. Alexandru- vodă fiin anunțat că poporul se afla la palat, îl trimite pe armaș să-i întrebe ce doresc. Între timp,  domnitorul îl întreabă pe Moțoc ce părere are despre cele ce s-au întâmplat. Moțoc i-a răspuns că a făcut bine și că el avea de gând să-l sfătuiască să facă acest lucru. Auzind răspunsul lui Moțoc, Lăpușneanul îi spne că dorește să îndrepte tunurile și să îndrepte tunurile și să tragă în popor.Moțoc adaugă că oricum nu e mare lucru, deoarece oamenii care fac parte din norod sunt *proști, dar mulți*. Între timp armașul îi intreabă pe oameni ce doresc, prostimea venind fără să știe de ce a venit  Într-un final un om a adăugat că Moțoc e de vină. Din acel moment, poporul a strigat că îl vor pe Moțoc, deoarece el i-a jefuit. Armașul s-a întors și îi spune lui Lăpușneanul despre dorința poporului. Atunci voievodul le-a îndeplinit dorința, dându-i-l pe  Moțoc.  La sfârșit, după ce dorința lui Lăpușneanul s-a împlinit și boierii au murit, el face o piramidă din capetele lor și o cheamă pe soția lui. Ruxanda, observând această *capodoperă* a  leșinat, în timp ce Lăpușneanul a adăugat: "Femeia tot femeie(...)în loc să se bucure, ea se spărie." Cu toate că voievodului i s-a împlinit dorința, el tot a mai continuat să-i facă să sufere pe boieri, de astă dată, el le scotea ochii, le tăia mâinile, nu le mai tăia capul. Lăpușneanul era neliniștit, deoarece nu îi prinsese pe Spancioc și Stroici.
     După ce au trecut patru anu de la măcel, Alexandru se îmbolnăvește. Bolnav fiind, el cere să se călugărească, astfel el e tuns și i se pune numele Paisie, deoarece lui îi era teamă de iad. Trezindu-se din leșin și observând că lâmgă el se află doi călugari care îl strigă Paisie, el se trezește pe jumătate din pat și se ceartă cu acei călugări, el zicându-le că dacă se va însănătoși, se va răzbuna el. Lăpușneanul a dat ordin să i se aducă apă și să i se aducă fiul. Ruxanda nu a fost de acord. Obligată de către Stroici si Spancioc să alege între soț și fiu și ea alegând fiul, ei îi dau otrava. Ruxanda îl întreabă pe mitropolit dacă e bine ce zic cei doi spătari. Mitropolitul e de acord, el spunând că el se duce să-l întâmpine pe noul domn.Doamna îi da otrava. Pierzându-și puterile, în camera lui intră Spancioc și Stoici care îi mai dau din otravă și-l torturează. Astfel Lăpușneanul moare.

Tags:

Pagini de şcoală

Jocuri din copilărie

by Amalia Istrate Mi, noiembrie 14 2012 08:54

 

         Văzând invazia de jocuri video și modul aproape S.F. în care se joacă micuții din ziua de azi, m-am gândit că ar trebui să ofer o variantă a modului în care ne jucam noi, cei din generația părinților copiilor de astăzi. Am găsit o prezentare foarte atractivă și edificatoare pentru ceea ce însemna jocul și joaca (a se citi DISTRACȚIA) pe vremea noastră. Ce este sigur e faptul că ne jucam mai mult în echipă, interacționam cu oameni, nu cu mașinării, ceea ce făcea ca efectul de real să fie foarte puternic.

        Trăiam în jocurile noastre ca într-o aventură fără seamăn. Se legau prietenii și se creau competiții sau conflicte absolut copilărești, dar care, la vârsta aceea păreau de netrecut. Ne jucam mult în aer liber și ne mișcam mult. Și am fi făcut orice unii pentru alții, după modelul muschetarilor lui Alexandre Dumas.

        Mâncam fructe de prin pomii de la marginea drumului, fără să le spălăm, nu ne era frică de microbi, ci doar de mama sau bunica în momentul în care ne chemau în casă, după ce se întunericise bine de tot. Și, vorba unui personaj al lui Stephen King: ”Mai târziu, n-am mai avut niciodată priteni ca aceia de la doisprezece ani. Dar, Dumnezeule, a mai avut vrodată cineva?”

 Multumesc autorului articolului.

http://jocurilecopilariei.blogspot.ro/

 

Tags:

Amalialand | Joc şi joacă

Prison Architect

by Andu Istrate Ma, noiembrie 13 2012 19:07

 

                   Prison architect (architectul închisorii) este un joc gen Minecraft în care trebuie să îți construiesti propria închisoare cu un buget limitat. La început

trebuie sa cheltuiești niște bani pentru a construi o mica clădire în care sa ți prizonierii și sa le gătesti mancare. Cu timpul vei primi bani și vei putea să îți lărgești

mica clădire până vei avea o închisoare mare și profitabilă. Șeful tau te va suna și îți va da niște îndatoriri, cum ar fi sa construiesti o cameră de execuție sau să

conectezi toaletele la rețeaua de apă. Pentru a avea o închisoare funcționala vei avea nevoie de gardieni, bucătari, medici etc. Ei vor trebui plătiți, iar dacă nu ai 

bani să îi plătești vor pleca.Aici este site-ul jocului și al companiei producătoare:

http://www.introversion.co.uk/prisonarchitect/

http://www.introversion.co.uk/

Tags:

Joc şi joacă

World of Warcarft (pe scurt WoW)

by Nastasescu Stefan L, noiembrie 12 2012 18:47

World of Warcraft (prescurtat WoW) este un Massively Multiplayer Online Role-Playing game (MMORPG) creat de Blizzard Entertainment. Este a patra versiune a jocului obișnuit. 

 

Deși la început jocul a fost încetinit de probleme de stabilitate si performanță, a devenit rapid cel mai popular MMORPG bazat pe plată lunară. In 2008 Blizzard Entertainment a anunțat că numărul de jucători activi, care plătesc "la zi", a trecut de 11,5 milioane.

 

Descrierea jocului:

Există două categorii de personaje, denumite jucabile și nejucabile. Personajele jucabile sunt cele create de jucător, practic un avatar al fiecărui utilizator. Personajele nejucabile sunt cele care nu pot fi controlate de jucător și pot fi doar ajutoare sau inamici (NPCs - NonPlayerCharacters).

 

Personaj jucabil

După crearea unui cont, utilizatorul trebuie să-și creeze un personaj, care poate fi personalizat, din cap până în picioare, după gustul jucătorului. Personajele pot aparține uneia din cele două tabere, denumite Alianța și Hoarda.

 

Cele două regate

Alianță (Alliance în Engleză):

Acest regat este unul democratic si are ca si capitală orașul Stormwind .

Dacă dorești să intri în alianță ai la dispoziție următoarele clase de caracter: Human (Om), Dwarf (Pitic agresiv), Night Elf (Elf de noapte), Gnom, Draenei (extraterestru de o anumită specie) și Worgen (Vârcolac).

 

Hoardă (The Horde în Engleză):

Acest regat este unul democratic și are ca și capitală orașul Orgrimmar .

Dacă dorești să intri în Hoardă ai la dispoziție următoarele clase de caracter: Orc, Undead (Zombi), Tauren, Troll, Goblin, Blood Elf.

Clase

Fiecare jucător poate alege dintr-un numǎr de clase, nouǎ mai exact, în funcție de fiecare rasǎ. Clasele sunt urmǎtoarele: DruidHunter (Vânător), Mage (Mag), PaladinPriest(Preot), Rogue (Pungaș), Shaman (Șaman), Warlock și Warrior (Războinic). Acum, odată cu Wrath of the Lich King, va apărea prima clasă eroică  : Death Knight (Cavalerul Morții).

Fiecare clasă este unică prin vrăjile și abilitățile sale specifice. Pentru o clasificare a claselor de obicei se respectă principiul 'gearului': armură blindaj (plate armour), zale (mail armour), piele (leather armour), tesătură (cloth armour).De altfel, fiecare clasa poate fii considerata "cea mai buna" , dar asta depinde de fiecare jucator si de abilitatile fiecaruia de a controla o clasa.In concluzie ,nu exista "cea mai buna clasa", ci exista "clasa care mi se potriveste mie ca jucator cel mai bine, si o pot controla cel mai bine".

1. Războinic (Warrior) - clasa cea mai potrivită pentru a ține piept monștrilor (a tanka) în raiduri. Este bazată în special pe atributele de putere și durabilitate (strenght and stamina). Are o variată gamă de abilități distribuite pe 3 stări dobândite: starea echilibrată (battle stance), starea defensivă (defensive stance) și starea violentă (berserk stance). Ultimele două sunt însusite prin misiuni (questuri) specifice clasei lor și sunt indispensabile pentru a folosi abilitățile adresate lor. Spre deosebire de majoritatea claselor din WoW, care se bazează pe Mana (energie necesară folosirii vrăjilor), războinicii se bazează exclusiv pe rage (furie), energie dobândită de fiecare dată când lovesc un adversar, însă care nu este constantă, ci care scade cu timpul de la 100 pana la 0. Sunt desăvârșiți mânuitori de arme și pot purta mai toate tipurile de arme din joc. Au foarte mare putere și dexteritate în a le folosi și pot să își distribuie talente din arborele talentelor fie pe luptă cu arme ce necesită 2 mâini (talent de Arms) sau pentru mânuirea a 2 arme în fiecare mână (talent de Fury). Însă cel mai mult sunt căutați războinici specializați pe a tanka. Aceștia sunt coloana vertebrala a unui raid și este cel mai important element, căci trebuie să existe și cineva care 'să ia toate bușiturile'.

2. Paladin - numele lor derivă de la vechiul ordin al cavalerilor franci din Evul Mediu de pe teritoriul vechii Franțe, luptători pentru creștinism împotriva hoardelor Saracene. Sunt una dintre cele mai elaborate și diverse clase din joc, fiind capabile să tankeze, să regenereze viață sieși sau altor jucători sau să omoare monștrii și adversari prin diferite vrăji și abilități care necesită mana. Sunt adepți ai puterii luminii și înainte de 'World of Warcraft: The Burning Crusade' numai jucătorii din alianță puteau să fie paladini, datorită înclinației raselor din alianță către dreptate. Paladinii au o largă gamă de vrăji specifice lor, ca embleme (seals) vrăji menite să crească performanțele în luptă ale paladinului sau binecuvântări (blessings) pentru a spori unele atribute ale paladinului și a celor din grupul său. Sunt căutați în raiduri nu pentru un motiv anume, ci pentru faptul că pot să își folosească vrăjile în avantajul co-echipierilor (buff-uri); fiind o clasă hibridă sunt deseori văzuți ca 'buff-uitori'sau Healeri

3. Vânător (Hunter) - este o clasă complexă care necesită dexteritate și coordonare pentru a putea fi jucată. Este unica clasă din joc care se bazează aproape exclusiv pe atacuri cu arme de distanță (arcuri, arbalete și puști). Sunt principalii 'depistatori' ai jocului prin faptul că pot să urmărească prezența diferitelor genuri de monștrii în spațiul înconjurător. Au fost înzestrați cu o profundă cunoaștere a naturii și utilizează în joc nu numai săgeți și capcane, ci și un animal de vânătoare care poate fi îmblânzit; acesta poate să fie lup sau mai exotic un crocodil sau rinocer.Imblanzirea se face cu abilitatea numita Tame Beast.Ramura de talente de imblanzire a animalelor exotice se numeste "Beast Mastery" si se bazeaza mai mult pe puterile animanului decat pe cele ale hunter-ului.Are anumite abilități pe care le împrumută din sălbăticie precum a se preface mort (Feign Death).

4. Șaman (Shaman) - denumită după conducătorii spirituali ai ameri-indienilor, sunt o clasă specializată pe mânuirea tunetelor și fulgerelor. Înainte de 'World of Warcraft: The Burning Crusade' numai hoarda putea să aibă jucători șamani. Această clasă este în comuniune cu elementele naturii și se folosește de acestea pe care le convocă pentru a îi ajuta în luptă. Șamanul este singura clasă care se folosește de toteme ajutătoare pe care le plasează pe lângă ei pentru a îi apăra sau să le îmbunătățească puterea. Fiecare șaman poate să convoce cel mult 4 toteme, unul pentru fiecare element al naturii: pământ, foc, apă și aer. Asemenea vânătorilor, războinicilor și pungașilor, prin distribuirea de puncte de talente în arborele talentelor, șamanii pot să mânuiască câte o armă în fiecare mână și să folosească vrăji augmentative care îmbunătățesc performanța acestora. Însă prin natura lor, șamanii sunt vrăjitori și mai puțin luptători corp la corp.

5. Pungașul (Rogue) - sunt cea mai vicleană clasă din joc. Sunt cunoscuți ca excelenți luptători cu diferite trucuri murdare și excelenți pentru ambuscade(Ambush) și a lua inamicii prin surprindere. Sunt clasa celor care vor mereu să câștige, și într-adevăr pungașii bine echipați cu greu pot fi învinși în luptă corp la corp. Sunt specializați în mânuirea pumnalelor (daggers) și în incapacitarea adversarului; au abilități care pot să țină inamicul complet incapabil să riposteze pentru o lungă perioadă de timp (sap). Principiul de bază al pungașilor îl reprezintă cele 5 puncte combo, care însumate și folosite pot să aibă un tot mai sporit impact asupra adversarului. Pentru a alimenta aceasta însă pungașii nu au mana, cu o continuu umplută sursă de energie necesară abilităților sale devastatoare. Sunt considerați cea mai josnică clasă din joc, de multe ori fiind comparați cu warlocii în folosirea trucurilor murdare. Însă aceasta nu înseamnă că trebuie priviți cu neîncredere, căci au o varietate de abilități precum ascunderea (stealth) care îi face indispensabili în raiduri pentru selecționarea si paralizarea monștrilor si a jucatorilor ce trebuie învinși întâi (sap) sau pentru deschiderea ușilor închise prin deschiderea lacătelor (lockpicking).

Abilitatea denumita " Sap " se poate realiza doar in Stealth si paralizeaza inamicul pentru 1 minut (sau mai mult, depinde de glyph-ul utilizat) Este de mare ajutor in Raiduri si Battle Ground-uri (BG). Dupa "Sap", playerul poate face o ambuscada inamicului (Ambush) ce poate dezvolta de la 1.000 la 8.000 daune, in functie de Itemele purtate de caracter.

Nu este recomandat sa se dea "Sap" Magicienilor axati pe Frost deoarece acestia au un scut ce permite dizolvarea spell-ului dat de Rogue si "demascarea" lui din Stealth.

6. Druid - denumită după înalții preoți celtici din Evul Mediu din țările scandinave timpurii adepte ale cultului lui Thor, această clasă este foarte diversă și adeseori greu de jucat, ceea ce îi adaugă farmecului. Druizii sunt o clasă în comuniune cu natura prin elementele ei organice (animale și plante). Aceștia au capacitatea de a-și schimba înfățișarea după bunul plac în urs, pisică, moonkin (rudă a lunii - formă specifică druizilor bazați pe vrăji), morsă (pentru a respira și înota mai repede sub ape) sau ca pasăre (pentru a se deplasa cu mare viteză în zbor). Fiecare formă este avantajoasă druidului în anume fel însă transformarea sa restricționează folosirea altor abilități, de exemplu un druid transformat în urs nu poate să folosească abilități de pisică și invers. Druizii pot controla entități ale naturii precum copaci mișcători sau pot să domolească animale prin farmecele lor.

7. Mag (Mage) - Numele spune tot.Ei se pot folosi de 3 elemente:Arcane,Fire si Frost.Aceasta clasa se bazeaza pe magii cu diferite proveniente : arcane(putere mentala) , fire(foc) si nu in ultimul rand pe frost(gheata,putere de inghet). Este clasa care se bazeaza NUMAI pe vraji si DOAR atat ,spre deosebire de celelalte clase care pot folosi si vraji (ex. : druid, shaman etc.)

8. Warlock- se folosesc de magia intunecata si de demoni.Necestita foarte multa rabdare deoarece aproape toate vrajile sunt catabile(dar puternice) se pot specializa in: 1.Aflliction(Blesteme} 2.Demonology(Demonologie) 3.Destruction(distrugere).Poate fii considerata de unii o clasa foarte usor de batut,dar in realitate, daca sunt utilizati de jucatori care cunosc clasa foarte bine, ea poate deveni una dintre clasele cele mai grele de luat prin surprindere .


9. Death Knight -Hero Class- (Cavalerul Mortii) -Death Knight începe cu un set mai mare de vrăji și abilități decât alte clase, dar acestea încep cu nici un punct de talent și trebuie să le deblocheze prin completarea misiuni în zona de Death Knight Plaguelands (numit Plaguelands: Scarlet Enclave). Atât Alianța și Hoarda au acces la clasă, și Death Knight poate fi de orice rasă. În loc de a utiliza furie, energie, sau mana pentru sistemele de resurse de luptă, Death Knight utilizează un sistem nou; rune, care se afișeaza sub portretul jucătorului.Ei se folosesc de puterile care le sunt oferite de :Blood(Sange) - in general talentele cu specializare pe Blood sunt folosite de DPS'eri,poate reface viata DK'ului intr'o cantitate mica dar importanta in urma atacurilor asupra victimelor(in "Cataclysm" acest arbore de talente va fi definitoriu pentru DK(Death Knight) tank deoarece jocul aduce o schimbare categorica si radicala asupra gameplay-ului si in special asupra dk-ului,acesta devenind una dintre cele mai schimbate clase din cea de-a patra parte a jocului World of Warcraft prin simplul fapt ca talentele si arborii talentelor acestuia numai sunt combinati ca si pana atunci(pana in momentul lansarii "cataclysm" dk-ul putea fi tank pe toate cele 3 specuri si DPS deasemenea....Frost era talentul "basic" pentru tank dar jucatorii experimentati puteau folosi o varietate de abilitati creand o combinatie de talente ce devenea de departe mai folositore decat simplul si cunoscutul Frost unii zicand chair ca Blood(2 handed Arbitter echipata-arma ce poate fi obtinuta de la Lord Marrowgar in versiunea 25 respectiv 25 hc-heroic- al raidului ICC-Icecrown Citadel- in combinatie cu Frost devenea specul obligatoriu-si totodata cel mai bun-pentru ultimul raid al expansiunii "Wrath of the Lich King") ...,Frost(Inghet) - specializarea in Frost a unui Death Knight creeaza un Tank exceptional ,isi poate mari cu un anumit procentaj armura,ceea ce e destul de important in calitate de Tank(odata cu lansarea "Cataclysmului" acest talent va deveni pur DPS) si Unholy (Profan,Profanare) -exceptional si recomandat spre a fii folosit ca DPS in PvE,dar fiind un spec bun si pentru PvP, DK'ul se foloseste in acest spec de puterea data de cei morti pentru a invia cadavre si a le utiliza dupa bunul plac. Are ca si caracteristica folosirea sabiilor 2 Handed Sword.Poate invata Dual-Wield=folosirea a 2 arme (in cazul in care foloseste talente de Frost) ,chemarea mortilor,atacuri care se bazeaza pe putregai(unholy) etc.


10. Priest (Preot) -Preotii sunt unele din cele mai utilizate clase in raiduri datorita puterii lor mari de a vindeca sau de a da buff-uri prin talentele lor numite discipline sau holy, dar mai sunt si foarte temuti in pvp deoarece au capabilitatea de a da mari catitati de damage prin abilitatile lor din talentul shadow. Ei folosesc ca si armura cloth(tesesatura) si resursa de abilitati mana cerand de asemenea foarte mult spirit.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

Link-uri utile (Dacă vă uitați la video-urile acestea veți ințelege mult mai bine acest joc):

 

World of warcraft trailer (Prima versiune): https://www.youtube.com/watch?v=dYK_Gqyf48Y

World of warcraft: Burning crusade trailer (Versiune mai veche și apariția Bloof Elf-ului): https://www.youtube.com/watch?v=Lp5XsILypYQ

World of warcraft: Wrath of the lich king trailer (Versiunea anterioară și apariția Death Knight-ului): https://www.youtube.com/watch?v=BCr7y4SLhck

World of warcraft: Cataclysm trailer (Versiunea actuală): https://www.youtube.com/watch?v=Wq4Y7ztznKc

World of warcraft: Cataclysm updates (Update-urile adăugate in vers. aceasta): https://www.youtube.com/watch?v=llMIDqFbsnE

World of warcraft: Mists of pandaria trailer (Versiunea ce va urma): https://www.youtube.com/watch?v=wvYXoyxLv64

 

Vă recomand serverul privat http://WoW.FreakZ.ro/ (Este în versiunea WoW:Cataclysm și se apropie de vers. Mists of pandaria) 

Jocul nu trebuie cumparat doar trebuie descărcat de aici dacă vrei să joci pe serverul Freakz:  

wow406a_freakz.torrent (40.45 kb) 

Pe site-ul de mai sus o sa găsiti ghiduri că să vă creșteți caracterul pană la lvl. 85.

 

WoW merită jucat, pe mine mă uimesc tralerele, da păi jocul.

Trebuie încercat.

Tags:

Joc şi joacă

Rezultatele etapei I a Concursului Humanitas în Licee 2012

by Amalia Istrate D, noiembrie 11 2012 17:40

 

        Sâmbătă, 10 noiembrie 2012, începând cu ora 10, s-a desfășurat prima etapă a celei de-a doua ediții a Concursului Humanitas în Licee. Colegiul Național Alexandru Lahovari, gazda acestei ediții, s-a întrecut cu adversarul consacrat și obișnuit de acum, Colegiul Național Mircea cel Bătrân. La finalul acestei etape, C.N. Alexandru Lahovari a ieșit învingător cu un scor de 20 de puncte, față de cele 5 ale adversarilor. Întrebările nu au fost deloc ușoare, ba chiar au pus ceva probleme, dacă ne referim la modul în care au fost formulate (de exemplu, întrebarea de genul ”cine sunt” al carei raspuns era 18 noiembrie, data înhumării lui Caragiale la Cimitirul Bellu din București).

      La cea de-a doua ediție a Concursului Humanitas în Licee s-au înscris 25 de licee din 11 orașe. Concursul va avea anul acesta patru etape.

      Cărțile care au intrat în bibliografia concursului pentru această etapă au fost: Viața lui I.L. Caragiale de Șerban Cioculescu și I.L.Caragiale și caligrafia plăcerii. Despre eul din scrisori de Dan C. Mihailescu.

      Întrebările etapei I, Caragiale, au fost concepute de criticul literar și eseistul Dan C. Mihailescu, ”omul care aducea cartea” în cunoscuta emisiune de la PRO TV.

      La nivel național, după prima etapă a celei de-a doua ediții a Concursului Humanitas în Licee 2012, Colegiul Național Alexandru Lahovari s-a clasat pe locul al doilea.

Rezultatele la nivel național se gasesc aici:

http://humanitasconcurs.wordpress.com/2012/11/10/clasamentul-la-finalul-primei-etape/

 

 

 

Tags:

Amalialand | Concursuri şi olimpiade | General

Cuvinte

by Ioana Popa. V, noiembrie 09 2012 17:03

 

 

Cuvintele care se culcă cu toată lumea nu pot fi numite decât târfe. Da, târfe, târfe sunt cuvintele care se culcă pe pagina albă pentru bani. Târfe sunt cuvintele care așteaptă să fie cumpărate pe bani, ca să se culce apoi cu ochiul cititorului, cu limba cititorului, cu obsesiile sale cele mai secrete.

Mă auziți? Cu voi, vorbesc, cuvinte de rahat ce sunteți, cuvinte care-mi ieșiți din creier fără să-mi cereți voie, cuvinte care râdeți în hohote de ce am eu mai adânc în mine. Uitați-vă la voi cum treceți dintr-o gură în alta, ca niște târfe trecând dintr-un pat în altul. Nu există cuvinte fidele, decât cele, eventual, inventate de oamenii obsedați de capacitatea de trădare a cuvintelor. Nimic nu e sfânt pentru voi și nici între voi nu sunteți capabile de fidelitate.

Multă vreme am crezut că uneori formați cupluri cât de cât durabile. Cuvântul viață, de exemplu... Multă vreme l-am crezut legat în mod intim, inseparabil, de cuvântul moarte. Dar nu, dragostea dintre ele este pură ficțiune, în loc să rămână încleștate unul într-altul așa cum ar dori creierul nostru, viața și moartea se detestă, se scuipă pe stradă ca doi hoți care nu știu cum să-și împartă o bancnotă de o valoare infinită după ce au furat-o împreună.

Da, am crezut că și alte cuvinte sunt într-o relație statornică, de intimitate susceptibilă să ne ajute să înțelegem mai bine anumite lucruri. Sigur, la prima vedere ziua și noaptea trăiesc una în prelungirea celeilalte, într-o armonie care degajă în univers o infinită tandrețe. Numai că în realitate niciuna nu știe prea multe lucruri despre alta, ca doi soți care dorm în același pat de-o viață, dar nu se mai ating de ani de zile. Nu, nu există cupluri de cuvinte fericite, sau în orice caz cele trăind aparent în cuplu nu vorbesc de fapt aceeași limbă. Urâtul și frumosul au aceeași problemă de distanță ca binele și răul. Cuvântul da nu știe unde locuiește cuvântul nu, iar cuvântul rațiune preferă să treacă întotdeauna pe celălalt trotuar când îl vede venind pe cuvântul sentiment.

Între cuvântul niciodată și întotdeauna există însă o relație de mare perversitate. Zilnic își scriu ca să-și dea întâlnire și își povestesc în scris fantasme pe care mie îmi este imposibil să le reproduc pe această pagină. Își promit unul altuia subtilități erotice care până și mie îmi dau frisoane de plăcere, dar nu trec niciodată la act.

Ciudat, oamenii nu-și dau seama, atunci când vorbesc cum se iubesc și se urăsc cuvintele în frazele pronunțate de ei, câte drame se produc între cuvintele obligate să trăiască pentru o fracțiune de secundă în aceeași frază. Cuvântul adevăr de exemplu, imediat ce este pronunțat se îndrăgostește ca un prost de toate celelalte cuvinte spuse înaintea lui și după el, iar ele îl storc de fapt ca pe o lămâie înainte de a-l arunca la gunoi.

În fiecare zi, cuvântul dorință, coboară din mansarda sa( este singurul cuvânt având locuința aproape de cer) și se duce să facă un tur prin casele de toleranță ale vocabularului. Nu-i este ușor să înainteze pe stradă tatonând terenul cu bastonul său alb( cuvântul dorință, am uitat să vă spun, este orb din naștere). Deseori se izbesc de el alte cuvinte cărora le lipsește sensul orientării, cum ar fi cuvântul speranță sau chiar certitudine. El rămâne însă politicos și demn: pe cuvântul dorință trebuie să vi-l imaginați ca pe un domn înalt și distins, elegant și trist, slăbănog și puțin stângaci. Deși orb, el este de o virilitate stupefiantă ceea ce face că până și cuvintele cele mai pudice îl primesc în patul lor.

Libidinos și incitant, dezgustător prin felul său de a se mișca, prin modul său de a deschide gura este cuvântul promisiune. Impotența sa este proverbială, ceea ce nu îi reduce puterea de seducție.

Cel mai mare proxenet din lumea cuvintelor este cuvântul timp. Cu aerul său fragil și nehotărât, cuvântul timp dispune la picioarele sale de un imperiu de amante și amanți. El îi vinde și-i cumpără după bunul său plac, își face toate capriciile cu ei pentru a-i abandona apoi, dezumflați și goi, epuizați și fără sevă.

Una dintre cele mai frumoase povești de dragoste trăită de un cuplu de cuvinte este pasiunea reciprocă dintre cuvântul aici și cuvântul acum. Nimeni, niciodată, n-a întâlnit relație mai pură, mai solidă, mai deschisă decât cea dintre aici și acum.

Există însă povești de dragoste, extrem de subtile, trăite și în trei: de exemplu cuvintele trecut, prezent, viitor. Acest tip de fidelitate este însă rar. De altfel, cele trei cuvinte nu sunt prea înghițite de celelalte. Trecut, prezent și viitor formează un cerc total închis, iar când te gândești la rigiditatea lor chiar nici nu-ți poți imagina cum se mângâie sau se sărută ele în intimitate.

Un cuvânt incapabil de dragoste este cuvântul patrie. Tot ce știe este să ceară să fie iubit(dar pe el, cu adevărat, nu-l iubește nimeni). Demagog și înrăit, nerușinat și sadic, cuvântul patrie își trăiește sexualitatea trimițându-i pe ceilalți sistematic la moarte, și pretinzându-le în același timp să aibă orgasm în timp ce mor pentru el.

 Pentru domnul Cambreleng toate librăriile erau un fel de abatoare. Da, da, insista el, abatoare, acesta era cuvântul. Noi nu avem auzul destul de dezvoltat pentru a auzi cum urlă cărțile în rafuri. Cărți neatinse de nimeni, cărți nedorite de nimeni, cărți nerăsfoite de un an, de doi ani, de zece ani... Orbi și surzi cum suntem nu auzim plânsul cărților, horcăitul cărților, urletul de singurătate al cărților. Orbi, surzi, lipsiți de tactilitate cum suntem nu simțim cum tresar cărțile sub privirile noastre, nu vedem speranța care palpită în ele în momentul când măturăm cu privirile noastre obosite și blazate sutele de metri de rafturi înșirate de buchiniști de-a lungul Senei la Paris. Nu simțim nici oroarea resimțită de cărți întrucât sunt ținute unele lângă altele, întrucât sunt obligate să trăiască lipite unele de altele... Cărți bune lipite de cărți proaste, cărți muribunde lipite de cărți încă vii, cărți esențiale lipite de cărți născute moarte. Ce oroare, ce oroare organizarea în spațiu după criterii alfabetice sau pe autori a cărților! Nimeni, nimeni nu simte faptul că 90 la sută dintre cărți sunt bolnave, isterizate de stângăcia cu care sunt expuse și vândute, transportate și stocate.

Ceea ce era adevărat, cărțile, chiar și necitite, își pot proiecta universul în creierul celui care le privește, cu condiția ca privitorul să fi făcut câteva exerciții de deschidere a ochilor.

,, cu această masă de cuvinte mă joc cum vreau eu, le transform, le sugrum, le combin, le dau alte conotații, le amețesc, le amestec și le arunc în aer...”

Cele șapte limbi însă nu mi-au dat șapte vieți, ci șapte identități.

Limbajul este, până la urmă, modul în care ne îmbrăcăm pentru a fi vizibili unii față de alții.

Într-un fel, un om care vrea să scrie, care crede că are ceva de spus umanității, este deja, prin această atitudine, puțin megaloman.

Definiția cea mai scurtă a megalomanului este: persoană care are o părere exagerat de bună asupra calităților sale(grandoman). În consecință, megalomania este un delir de grandoare, asociat cu un delir de persecuție.

Scriitorul megaloman este cel care scrie ultima carte posibilă, opera-concluzie a umanității, cartea esențială destinată să fie cheia de boltă a edificiului literar mondial. În consecință, toate gesturile sale sunt marcate de importanța pe care și-o acordă în univers. El nu pășește, nu mănâncă, nu se îmbracă la fel ca semenii săi. Când te privește îți face de fapt o favoare. Iar dacă te ascultă o face numai ca să-ți poată capta întrebarea destinată să-l facă pe el să vorbească timp de o oră, timp de două ore, timp de patru ore, timp de 24 de ore...

Singurul lucru pe care trebuie să-l așteptăm de la o carte, sau de la o piesă, este plăcerea pe care ni le-au procurat atunci când le-am scris.

Să te simți atât de trădat de realitatea orașului încât corpul tău să se revolte chiar înainte de revolta creierului? Să ai un șoc emoțional negativ în fața Parisului real după ce ai fantasmat timp de ani de zile asupra sa?

Când am chef să discut cu o ființă vie intru în oricare cafenea, mă așez la tejghea, cer o bere și încep să vorbesc cu primul om pe care îl simt recurgând la același ritual ca mine. Îmi dau seama că lucrurile esențiale nu pot fi spuse decât necunoscuților. Uneori stau de vorbă timp de ore și ore cu oameni marcați de aceeași revelație: prieteniile sunt stupide,  imediat la tejgheaua unui bar.

Cum s-a produs eliberarea mea? Nu știu... Din scriitor am devenit o literă, un semn. Simt că fac parte dintr-o pagină scrisă de către însăși Majestatea sa Viața, de către oraș, de către timp. Sunt o literă care revine într-o imensă carte, într-un imens balet de semne, într-un concert cosmic de litere... În timp ce compun, împreună cu alte semne, semnificații, mă citesc pe mine însumi, mă mir de mine însumi. În fiecare moment sunt într-un raport creativ cu alte semne vii( oameni, plante, animale, obiecte impregnate de energie umană). Povestea scrisă împreună e sublimă, nu poate fi rezumată, iar singur formă de lectură a ei este trăirea...

 

                                               Matei Vișniec - Sindromul de panică în Orașul Luminilor, editura Polirom, 2012.

 

Tags:

Cerculeţul de literatură

”Alege să fii sănătos!” la C.N. Alexandru Lahovari

by Amalia Istrate Ma, noiembrie 06 2012 16:12

 

 

Joi, 08.11.2012, la ora 11.00, la Sala Filarmonicii Ion Dumitrescu de la C.N. Alexandru Lahovari din Râmnicu-Vâlcea, va avea loc întâlnirea cu doamnaFlorentina Opriș, realizator de emisiuni la Prima TV, în cadrul campaniei Alege să fii sănătos! Campania s-a născut ca un semnal de alarmă în fața obiceiurilor alimentare nesănătoase ale românilor. Aproape 800.000 de copii din România sunt supraponderali sau suferă de obezitate. Pentru a contracara acest fenomen și a determina copiii să devina conștienți de gravitatea situației, clasele a V-a A și B, precum și a VI-a A și B de la C.N. Alexandru Lahovari din Rm.-Vâlcea sunt invitate la acest seminar. Cu aceasta ocazie, participanții vor putea achiziționa CD-ul Sport cu Florentina la prețul promoțional de 10 lei. Sunt invitați să participe și părinții, (dacă au timp liber la dispoziție).
 

Mai multe informatii gasiti aici:
http://www.florentina.ro/index.php?cat_id=644

Campania Națională ALEGE SĂ FII SĂNĂTOS !

         Campanie initiata de Asociatia "Pentru o Viata Sanatoasa" reprezentata de Florentina Opris si sustinuta de Federatia Romana Sportul Pentru Toti, Ministerul Sanatatii Publice, Institutul de Cercetari Alimentare Romania, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu sprijinul CNA. Scopul campaniei este de a determina majoritatea populatiei sa adopte un stil de viata sanatos, care sa includa alegerea unei alimentatii echilibrate, efectuarea de exercitii fizice regulate, o gandire pozitiva, combaterea stresului, hidratarea, controlul medical periodic, terapii alternative, fitoterapie si vacante in natura.

Campania cuprinde activitati precum :

  • Seminarii lunare cu o larga participare din randul populatiei, elevi, studenti, mass–media, discutiile fiind intretinute de specialisti, persoane publice. Temele fac referinta la adoptarea unui stil de viata sanatos.
  • Derularea unui concurs in cadrul televiziunii PrimaTV, cu participarea persoanelor care au probleme de greutate, pentru a se adapta unui stil de viata sanatos.
  • Organizarea in institutii de invatamant a unor seminarii pe diferite teme si lansarea unui produs nou si sanatos, impreuna cu firma Sano Vita, ca si alternativa la produsele existente, pe care elevii si studentii le consuma des.
  • Initierea in parcurile din Romania cu implicarea primariilor si a sponsorilor, a unui mini traseu cu elemente din lemn masiv intr–un spatiu personalizat si original, pentru practicarea sportului in aer liber, atat pentru copii, cat si pentru cei maturi, chiar si pentru cei in varsta.
  • Actiuni in parcuri pentru a determina cat mai multa lume sa faca miscare.
  • Lansarea programului PhoneNutrition pentru telefonul mobil, unul dintre cele mai complexe si revolutionare programe de acest fel la nivel mondial, de control al greutatii, alimentatiei si al unei vietii sanatoase.
  • Cel mai recent proiect al campaniei se numeste "Traseul Sanatatii Tale". In acest cadru, vizitatorii isi pot identifica stilul de viata pe care il duc, prin teste de varsta biologica, de alimentatie, de conditie fizica etc. Ei obtin informatii de la specialistii firmelor partenere, care sunt postati la standuri personalizate, astfel incat se pot identifica si se pot oferi solutii celor interesati sa–si imbunatateasca stilul de viata si starea generala de sanatate.

 

Tags:

General | Ştiri din clasa mea

Jeff Kinney: Jurnalul unui Puști

by Nastasescu Stefan S, noiembrie 03 2012 12:57

 

     Cred că o carte mai fascinantă nu există. Pur si simplu n-am cuvinte s-o descriu. Pot să spun ca am inceput s-o citesc acum o lună și tocmai acum am terminat volumul al III-lea.

     Protagonistul Greg Heffley, elev de școală generală , are de înfruntat toate problemele specifice vârstei.

     Ei bine, cartea aceasta este IMPOSIBIL de lăsat din mână. Nu ma pot gândi cum autorului îi pot veni în minte așa glume. Cartea aceasta trebuie citită NEAPARAT! Iubesc cartea DEOSEBIT DE MULT nu numai pentru glumele sale, dar și pentru designul uimitor și pentru desenele haioase.

 _____________________________________________________

Kinney, Jeff - Diary of a Wimpy Kid.pdf (4.18 mb)

 

Tags:

Pagini de şcoală

ϟKRI||ƩX

by Nastasescu Stefan J, noiembrie 01 2012 20:19

Sonny John Moore aka ϟKRI||ƩX (născut în 15 ianuarie 1988) este un compozitor de muzica dubstep, electro house, post-hardcore și metalcore. (2 Milioane fani doar pe youtube)

 A început toata treaba asta în 2004 și eu pot să spun că se descurcă. El este Skrillex: 

Câteva melodii compuse de el: 

https://www.youtube.com/watch?v=WSeNSzJ2-Jw&feature=plcp

https://www.youtube.com/watch?v=dcLaYwl48v0&feature=channel&list=UL

 

Aici aveți canalul său de youtube: 

https://www.youtube.com/user/TheOfficialSkrillex/videos?view=0

Tags:

Just music...

Portal 2

by Nastasescu Stefan J, noiembrie 01 2012 19:57

 

Portal2 este un joc first-person puzzle-platform video game creat si publicat de cei de la VALVe Corporation. Jocul este un update de la jocul Portal (publicat tot de cei de la VALVe in anul 2007). 

In acest joc trebuie sa pui portale cu un "PortalGun" si sa termini runda si jocul.

Bineinteles, jocul este si in multyplayer dar momentan se poate juca doar in doi.

Jocul se poate cumpara de aici: http://store.steampowered.com/app/620/  (necesita steam care se poate descarca de aici SteamInstall.msi (1.53 mb))

Atentie! Nu primiti CD, primiti doar un joc pe contul dvs. de steam si apoi puteti sa-l descarcati din library!

Sper  ca am fost de ajutor.

Tags:

Joc şi joacă