Lista minimala a operelor literare pentru bac 2012

by Amalia Istrate J, iunie 21 2012 00:50

 

 

 

Lista minimală a operelor literare pe care trebuie să le citească un elev de liceu pentru a trece onorabil examenul de bacalaureat

 

 

 

Mihail KogălniceanuIntroducţie la ,,Dacia literară”, articolul-program al romantismului românesc (critică şi teorie literară)

 

Costache NegruzziAlexandru Lăpuşneanul (nuvelă romantică, istorică, psihologică)

 

Mihai Eminescu – Scrisoarea I, Glossa, Odă (în metru antic), Luceafărul (poem epic, poezie lirică, lirism subiectiv/ obiectiv)

 

Ion CreangăPovestea lui Harap-Alb(basm cult)

 

I.L. Caragiale - O scrisoare pierdută (comedie/ dramaturgie)

 

Titu MaiorescuO cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, În contra direcţiei de astăzi în cultura română (teoria formelor fără fond), Poeziile d-lui Eminescu, Comediile d-lui Caragiale (critică/ teorie literară)

 

Ioan SlaviciMara (roman tradiţional, obiectiv, realist); Moara cu noroc (nuvelă realistă, psihologică)

 

George Bacovia - Plumb, Lacustră, Decor (poezie simbolistă)

 

Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Gorunul, Paradis în destrămare (poezie modernă, perioada interbelică)

 

Tudor Arghezi - Testament, Psalmi, Flori de mucigai (poezie modernă, perioada interbelică)

 

Ion Barbu - Riga Crypto şi Lapona Enigel, Oul Dogmatic, Joc secund (Din ceas dedus...) (poezie modernă, perioada interbelică)

 

 Mihail SadoveanuBaltagul (roman tradiţional, obiectiv)

 

 Liviu RebreanuIon (roman modern obiectiv, interbelic)

 

 Camil PetrescuUltima noapte de dragoste, întâia noapte de război (roman modern subiectiv, literatura experienţei, perioada interbelică)

 

 Mircea EliadeLa Ţigănci (nuvelă fantastică), Maitreyi (roman modern subiectiv, literatura experienţei, perioada interbelică)

 

 George CălinescuEnigma Otiliei (roman balzacian, realist, perioada interbelică)

 

 Eugen LovinescuModernism, Teoria imitaţiei şi teoria sincronismului, cenaclul şi revista Sburătorul, Istoria literaturii române contemporane (critică/ teorie literară, perioada interbelică, Modernism vs. tradiţionalism)

 

 Nichifor CrainicRevista Gândirea, Tradiţionalismul ortodoxist (teorie literară, modernism vs. tradiţionalism)

 

 Ion PillatAci sosi pe vremuri (poezie tradiţionalistă, perioada interbelică)

 

 Vasile VoiculescuÎn grădina Ghetsemani (poezie tradiţionalistă, perioada interbelică)

 

 Ilarie VoroncaUlise (poezie avangardistă, perioada interbelică)

 

 Marin PredaMoromeţii (vol. I, II) (roman postbelic, obiectiv);  Cel mai iubit dintre pământeni (roman subiectiv, postbelic)

 

 Nichita StănescuLeoaică tânără, iubirea; În dulcele stil Clasic, Către Galateea, 11 Elegii (poezie neomodernistă, perioada postbelică)

 

 Marin SorescuIona (dramă modernă, parabolică, de idei, perioada postbelică)

 

 Mircea CărtărescuREM (nuvelă postmodernistă); Poema chiuvetei, Garofiţa, Sunt o motocicletă parcată sub stele (poezie postmodernistă)

 

 ___________________________________________________________

Lista minimala cu opere literare pentru bac.doc (32.50 kb)

 

 

Tags:

Bacalaureat | Ştiri din clasa mea

Acțiune, timp și spațiu în opera epică

by Amalia Istrate Ma, aprilie 03 2012 13:14

 

 

Acțiunea cuprinde totalitatea evenimentelor declanșate de modificarea unui factor din situația inițială, care determină o evoluție în vedere regăsirii stării de echilibru de la început, prin situație înțețegându-se relația dintre personaje la un moment dat.

Trecerea de la o situație la alta se realizează prin:

-       introducerea de personaje noi.

-       înlăturarea personajelor deja existente

-       modificarea legăturilor dintre ele

 

Cadrul spațio-temporal este alcătuit din totalitatea indicilor de spațiu și timp prezenți într-o opera literară (ex. Incipitul romanului Enigma Otiliei de George Călinescu – București, strada Antim, începutul verii anului 1909).

 

Spațiul narativ se definește prin repere socio-istorice și poate fi:

-       cu localizare precisă/ cu localizare nedeterminată.

-       real/ imaginar

-       deschis/ închis

 

Spațiul închis:

-       camera/ celula/ cavoul, casa/ închisoarea, castelul, cetatea, orașul

-       are semnificații pornind de la securitate, protecție, confort, până la claustrare, angoasă, moarte

 

Spațiul deschis:

-       câmpul, grădina, parcul, pădurea, câmpul de luptă, marea, traseul călătoriei, tărâmul exotic

-       se asociază cu dorința de evadare, de aventură, explorare sau, dimpotrivă, cu sentimental pierderii identității și al căutării securității inițiale a spațiului securizat

 

Timpul narativ presupune distincția între timpul povestit (când se produc evenimentele relatate) și timpul povestirii (timpul când se desfășoară actul povestirii.

În text se pot distinge:

-       timpul istoriei sau timpul narațiunii (momentul când se întâmplă acțiunea)

-       timpul discursului sau timpul narării (momentul în care faptele sunt relatate)

-       timpul lecturii sau timpul cititorului

 

În raport cu timpul povestirii, timpul povestit poate fi:

-       anterior (narațiune la trecut, evocare)

-       simultan (narațiune la prezent)

-       posterior (relatarea la viitor)

 ___________________________________________________________

Actiune timp si spatiu in opera literara.docx (17.20 kb)

 

Tags:

Bacalaureat | Teorie literară

Planul caracterizării unui personaj literar

by Amalia Istrate Ma, aprilie 03 2012 12:18

 

 

I. INTRODUCERE

1. Locul pe care îl ocupă personajul în opera literară:

- personaj principal (ex. Ion din romanul Ion de L. Rebreanu, Harap-Alb din Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă)

- personaj secundar (ex. Ana din romanul Ion de L. Rebreanu, Spânul din Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă)

- personaj episodic (ex. Moarcăș din romanul Ion de L. Rebreanu, Craiul din Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă)

- personaj figurant

- personaj absent (ex. Nechifor Lipan din romanul Baltagul de M. Sadoveanu)

 

2. Tipul personajului (raportat la realitate)

- personaj ficțional (există doar în relație cu lumea din cadrul operei literare)

- personaj istoric, real (a existat în realitate, ex. Mareșalul Antonescu, în romanul Delirul de Marin Preda, Ștefan cel Mare în romanul Frații Jderi de M. Sadoveanu, Alexandru Lăpușneanu în nuvela Alexandru Lăpușneanul de C. Negruzzi)

 

3. Cine este personajul (relații sociale, de rudenie, ierarhice etc.)

4. În ce împrejurări este înfățișat el (informații spațiale, temporale, istorice, politice)

 

II. CUPRINS:

1.    Însușirile fizice și morale ale personajului așa cum se desprind ele:

a)    din caracterizarea/ prezentarea directă realizată de către:

-       autor/ narator

-    alte personaje

-       personajul însuși (autocaracterizare)

b)    din caracterizarea/ prezentarea indirectă:

-       faptele, acțiunile personajului

-       comportarea, gândurile și frământările sale sufletești

-       relația cu celelalte personaje (cel puțin două episoade, exemple)

-       aspectul fizic și vestimentar al personajului

-       încadrarea într-un anumit mediu

-       prezentarea personajului în situații definitorii/ limită pentru creionarea caracterului (cel puțin două episoade, exemple)

-       nume și felul de a vorbi

-       patru trăsături de caracter (calități, defecte)

 

III. ÎNCHEIERE:

1.    Care este atitudinea scriitorului/ naratorului față de personaj (simpatie, ironie, sarcasm, dispreț, indiferență etc)

 

2.    Ce categorie tipologică  mai largă reprezintă personajul (încadrarea într-o tipologie – ex. tipul intelectualului, tipul arivistului, tipul ingenuei, al femeii voluntare etc.)

 

3.    Modalități de caracterizare folosite de către autor

 

4.    Formularea unei opinii personale și a unei concluzii

 ____________________________________________________________

Planul caracterizarii personajului literar.docx (18.43 kb)

 

 

Tags:

Bacalaureat | Evaluare Naţională | Teorie literară

Bac 2012 - Modele de subiecte

by Amalia Istrate Mi, noiembrie 02 2011 22:15

 

http://www.bacalaureatul.ro/modele-de-subiecte-bacalaureat-2012-probe-scrise-840.htm

 

Au apărut modelele de subiecte, valabile pentru examenul de bacalaureat 2012. "Noutatea" la limba şi literatura română constă în faptul că, la subiectul al III-lea, la eseu, textul propus este unul liric, aparţinând unui poet canonic - Bacovia sau Nichita Stanescu.

_______________________________________________________

BAC2012_Limba_romana_Model_Subiect.pdf (86.48 kb)

BAC2012_Limba_romana_Model_Barem.pdf (75.49 kb)

BAC2012_Limba _romana_Precizari.pdf (121.71 kb)

 

 

Tags:

Bacalaureat | Ştiri din clasa mea

Evaluare iniţială în educaţie 2011 - 2012

by Amalia Istrate J, septembrie 15 2011 20:40

http://subiecte.edu.ro/2012/

 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi propune să  asigure, începând cu anul şcolar 2011-2012, un instrument de diagnoză pentru orientarea acţiunilor ulterioare ale cadrului didactic prin adecvarea la nevoile reale ale beneficiarului direct al sistemului educaţional - elevul. În acest scop, în unităţile din învăţământul preuniversitar se administrează teste de evaluare iniţială. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a elaborat modele de teste pentru evaluarea iniţială, însoţite de baremele de evaluare şi de notare, precum şi de precizări referitoare la specificul testelor. Modelele au caracter unitar şi orientativ şi au fost publicate joi, 15 septembrie 2011, pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2012/.

Cadrele didactice elaborează şi validează, la nivelul colectivului de catedră/comisie metodică, teste de evaluare iniţială având ca reper modelele postate.

Pentru disciplinele/ modulele de pregătire profesională la care există continuitate în planul-cadru, evaluarea iniţială se desfăşoară la începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare. În cazul celorlalte discipline, care se află în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea iniţială se poate desfăşura imediat după lecţiile introductive. În acest caz, testul iniţial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde şi itemi prin care se evaluează competenţe formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/competenţelor prevăzute în programă.

Rezultatele obţinute în urma evaluării nu se trec în catalog, se comunică elevilor şi părinţilor/reprezentantului legal şi nu se fac publice. Prin administrarea evaluării iniţiale la clasele a II-a - a XII-a/a XIII-a se stabileşte un punct de referinţă în vederea comparării cu rezultatele Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a şi a examenului de bacalaureat din anul 2012, precum şi cu rezultatele evaluărilor sumative viitoare de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. ________________________________________________________________

Precizari_Evaluare_initiala_Lb_romana_liceu.pdf (66.28 kb)

Evaluare_initiala_Lb_romana_cls_12_sub.pdf (72.42 kb)

Evaluare_initiala_Lb_romana_cls_12_bar.pdf (54.79 kb)

Evaluare_initiala_Lb_romana_cls_10_bar.pdf (54.25 kb)

Evaluare_initiala_Lb_romana_cls_10_sub.pdf (68.11 kb)

______________________________________________

Varianta propusa de mine pentru clasa a XII-a:

Evaluare initiala clasa a XII-a + barem.doc (51.50 kb)

Evaluare initiala clasa a X-a + barem.doc (51.00 kb)

Evaluare initiala clasa a IX-a + barem.doc (50.00 kb)

 

 

Tags:

Bacalaureat | Ştiri din clasa mea

C.T. Popescu: Cine şi la ce a picat bac-ul

by Amalia Istrate L, septembrie 05 2011 00:08

 

Ca să-i scutesc de "documentare" pe cei care se străduiesc, folosindu-se de fiii mei, să-mi deformeze discursul public, încep prin a spune că fiul meu cel mic, după ce şi-a trecut corigenţele şi a încercat să recupereze în timp scurt, în asalt, lipsurile mari în pregătire, a renunţat în ultimul moment să se prezinte la bac-ul de toamnă: "Tată, cu cât ştiu, e o bătaie de joc să mă duc. O să-l dau la anul, după ce mă pregătesc ca lumea". Prin urmare, va merge să muncească şi, în paralel, va învăţa.

Sunt mulţi tineri în situaţia asta, mai mulţi ca niciodată în învăţământul românesc. Dar, în ciuda amărăciunii pe care o trăiesc mai degrabă părinţii, nu-i rău că e aşa. Menţinerea unui nivel de dificultate al subiectelor similar celui din vară (la matematică a fost chiar ceva mai greu) de către Ministerul Educaţiei mi se pare de salutat. Ar fi fost cât se poate de incorect să se dea mai uşor. Nivelul de promovabilitate în jur de 15%, nu e nici el o surpriză: era greu de crezut că tinerii care au venit în prima sesiune cu nădejdea copiatului sau cumpăratului acestui examen vor reuşi peste vară să recupereze handicapuri majore, acumulate de obicei în ani. Procentul mare de nereuşită mi se pare un preţ corect pentru un lucru foarte important: reabilitarea unei instituţii. Bacalaureatul, prescurtat de mulţi nu cu ataşament, ci cu dispreţ, bac-ul, a fost ani lungi un examen demonetizat, pe care numai cine nu voia, nu-l lua, prin diverse "metode". Pe vremea lui Ceauşescu, diploma de bacalaureat, laolaltă cu cea de licenţiat al unei facultăţi, putea să-ţi asigure un loc de muncă mai comod.

Acum, o diplomă nu mai face doi bani (aici s-au oprit distinşii mei colegi din presă cu citarea astă-vară), dacă nu ştii să faci ceva util. Diploma de bac luată de un impostor care apoi îşi mai face rost de una de pe la o universitate particulară creştină, ecologică, polilologică şi nimicologică nu duce decât la îmbogăţirea României cu încă un şomer cu diplomă - afară de cazul în care respectivul se face politician. Exista, prin urmare, o singură alternativă: ori se desfiinţa bac-ul, ori era luat în serios.

Bacalaureatul solid şi corect de anul acesta a rupt lanţul înşelăciunilor, unul dintre multele care sugrumă România: escrocii de la fabricile de bani numite universităţi private sau din universităţile de stat care umflă numărul de studenţi cu pompa au mult mai puţini părinţi de jupuit.

Pe de altă parte însă, a pus în lumină un adevăr dureros. Câtă lume are în minte faptul că bacalaureatul se mai numeşte şi examen de maturitate? Covârşitoarea majoritate a celor care l-au picat nu au ajuns în situaţia asta în primul rând pentru că nu ştiu matematică, română, istorie, biologie, chimie - ei nu ştiu toate astea deoarece sunt imaturi, nu neapărat proşti. N-au învăţat pînă la 18 - 19 ani ce înseamnă responsabilitate, datorie, seriozitate, ce înseamnă să munceşti pentru a-ţi merita hrana zilnică, bunurile de care te foloseşti. Şi de asta este vinovată societatea de după '89, pe care am înjghebat-o noi, părinţii, nu ei. Şi noi am picat bac-ul, după ce l-am luat cu ani în urmă.

Care este rezolvarea problemei? Până cu nişte ani în urmă, pentru băieţi, exista, după părerea mea, un tratament adjuvant foarte bun: armata, serviciul militar obligatoriu. Cunosc nenumărate cazuri de cetăţeni serioşi astăzi, care la 19 ani erau derbedei, pierdevară, leneşi, fripturişti şi pe care "armata i-a făcut oameni". Acum ne-am modernizat, îi lăsăm civili şi necivilizaţi.
Aşa că rămâne o singură soluţie: munca. Aceşti tineri trebuie să se maturizeze în "câmpul muncii", dacă în şcoală n-au reuşit. Şi cred că destui dintre ei, îndată ce vor fi acumulat ceva minte la cap, vor da bac-ul şi îl vor lua.

Dar pentru asta e nevoie de noi, părinţii. Societatea este datoare (subliniez cuvântul conştient de riscul de a fi făcut comunist) să le ofere locuri de muncă, nu uşoară, nu plătită regeşte, dar muncă, pentru cine vrea să muncească.

Dacă nu e în stare, dacă ei vor îngroşa rândurile derbedeilor şi infractorilor, noi, părinţii, am mai greşit încă o dată.

PS

 

"Mi s-a părut destul de ciudată nepotrivirea între aceşti copii şi rezultatele pe care ei le-au obţinut la bac. Sunt copii dezgheţaţi, vioi şi cred că faptul că nu au luat examenul a fost un accident. Sunt convins că vor lua cu toţii bac-ul în toamnă", spuneam după întâlnirea din iulie cu elevii meditaţi cu sprijinul ziarului Gândul. Mă bucur foarte mult că impresia mea nu a fost greşită, au luat toţi examenul, şi asta îmi mai şterge din amărăciunea de părinte.

(Sursa: gandul.ro)

 

Tags:

Bacalaureat | România mea

Bacalaureat 2011

by Amalia Istrate V, septembrie 02 2011 21:55

Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2011, este urmatorul:

23 - 27 mai 2011 inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
27 mai 2011 incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
6 - 8 iunie 2011 evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
8 - 10 iunie 2011 evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
13 - 17 iunie 2011 evaluarea competentelor digitale - proba D
20 - 23 iunie 2011 evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
27 iunie 2011 Limba si literatura romana - proba Ea - proba scrisa
28 iunie 2011 Limba si literatura materna - proba Eb - proba scrisa
29 iunie 2011 proba obligatorie a profilului - proba Ec - proba scrisa
1 iulie 2011 proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed - proba scrisa
3 iulie 2011 afisarea rezultatelor
4 iulie 2011 depunerea contestatiilor (orele 08:00 - 12:00)
5 - 7 iulie 2011 rezolvarea contestatiilor
8 iulie 2011 afisarea rezultatelor finale (conform site-ul MECTS)Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2011

11 - 15 iulie 2011 inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
22-23 august 2011 evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
22-24 august 2011 evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
23 -24 august 2011 evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
25 - 26 august 2011 evaluarea competentelor digitale - proba D
29 august 2011 Limba si literatura romana - proba Ea - proba scrisa
30 august 2011 Limba si literatura materna - proba Eb - proba scrisa
31 august 2011 proba obligatorie a profilului - proba Ec - proba scrisa
2 septembrie 2011 proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed - proba scrisa
4 septembrie 2011 afisarea rezultatelor (pana la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 - 20:00)
5-6 septembrie 2011 rezolvarea contestatiilor
7 septembrie 2011 afisarea rezultatelor finale

 

Tags:

Bacalaureat

Bacalaureat - subiecte proba orală 2010

by Amalia Istrate Mi, mai 18 2011 17:26

  

 

Am postat subiectele de bacalaureat de la proba orală din 2010. Este o foarte bună metodă de verificare a cunoştinţelor, dar şi de pregătire pentru această probă.

Chiar dacă, din anumite puncte de vedere, proba orală la limba şi literatura română este un examen fără miză (un examen care nu este constituit pe principiul admis - respins nu are nicio relevanţă, părerea mea!), este important ca exerciţiu de stapânire de sine, ca pregătire pentru interviurile pe care candidaţii le vor da ulterior, ca probă de maturitate etc.

Succes tuturor!

Multumesc sursei din Maramureş, de la Carmen Sylva, care a postat iniţial subiectele pe internet. Merită toată aprecierea şi toată recunoştinţa.

Subiecte bacalaureat proba orala 2010.pdf (338.49 kb)

 

 

Tags:

Bacalaureat

Bacalaureat 2010 - 2011

by Amalia Istrate J, octombrie 21 2010 00:07

08.09.2010

Bun venit tuturor celor care vor da bacalaureatul in 2011. Gasiti mai jos programa de examen pentru limba si literatura romana. Informatiile referitoare la celelalte discipline le gasiti pe www.edu.ro sau in atasamentele de mai jos.

     

     

Bacalaureatul va începe anul viitor pe 6 iunie

 

Prima sesiune a Bacalaureatului va începe, anul viitor, pe 6 iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, care va dura până în 8 iunie, şi nu în februarie, aşa cum s-a întâmplat în acest an. Potrivit calendarului de desfăşurare a examenului aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu, pe 31 august, înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen va avea loc între 23 - 27 mai 2011, iar cursurile se vor încheia în 27 mai pentru clasa a XII-a/a XIII-a.
Între 8 - 10 iunie 2011 va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B, între 13 - 17 iunie evaluarea competenţelor digitale - proba D, 20 - 23 iunie evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C. Prima probă scrisă, la limba şi literatura română, va avea loc în 27 iunie. Ea va fi urmată în 28 iunie de cea la Limba şi literatura maternă, pe 29 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 1 iulie 2011 va fi programată proba la alegere a profilului şi a specializării. În 3 iulie se vor afişa rezultatele, iar în 4 iulie vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 8,00-12,00. Rezolvarea acestora se va face între 5 - 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 8 iulie. Potrivit calendarului aprobat de MECTS, sesiunea de toamnă va începe în 11 - 15 iulie cu înscrierea candidaţilor. În zilele de 22 - 23 august se vor evalua competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română, între 22-24 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 23 -24 august vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în 25 - 26 august - competenţele digitale. Prima probă scrisă a celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat a anului 2011 va avea loc în 29 august la Limba şi literatura română. Ea va fi urmată, în 30 august, de cea la Limba şi literatura maternă, pe 31 august va fi susţinută proba obligatorie a profilului, iar pe 2 septembrie - proba la alegere a profilului şi a specializării. Rezultatele vor fi afişate pe 4 septembrie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi până la ora 16,00. Între 5 - 6 septembrie se vor rezolva contestaţiile, iar afişarea rezultatelor finale se va face în 7 septembrie. Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2010 a început pe 15 februarie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A). Proba s-a desfăşurat în zilele de 15, 16 şi 17 februarie, iar pentru susţinerea ei s-au înscris 204.708 elevi, repartizaţi în 1.411 centre de examen. Potrivit calendarului examenului de bacalaureat, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă a avut loc între 17 şi 19 februarie 2010. Următoarea rundă de probe orale a fost programată în intervalul 19-29 aprilie (evaluarea competenţelor digitale - proba D), respectiv 31 mai - 4 iunie (evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă - proba C). Pentru prima oară în istoria postdecembristă a bacalaureatului, examenul din 2010 a început în timpul anului şcolar şi nu la sfârşitul acestuia. (Sursa: edumanager.ro)

19.09.2010

Calendarul examenului de bacalaureat 2010 - 2011

Prima sesiune de examen 2011
Sesiunea iunie-iulie 2011

 

23 – 27 mai 2011
Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
 
27 mai 2011
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 
6 - 8 iunie 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 
8 - 10 iunie 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 
13 - 17 iunie 2011
Evaluarea competentelor digitale – proba D
 
20 - 23 iunie 2011
Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circula�ie internationala – proba C
 
27 iunie 2011
Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 
28 iunie 2011
Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
 
29 iunie 2011
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
 
1 iulie 2011
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă
 
3 iulie 2011
Afisarea rezultatelor
 
4 iulie 2011
Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)
 
5-7 iulie 2011
Rezolvarea contestatiilor
 
8 iulie 2011
Afisarea rezultatelor finale
 

A doua sesiune de examen 2011
Sesiunea august-septembrie 2011

   

11 – 15 iulie 2011
Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
 
22-23 august 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 
22-24 august 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 
23 -24 august 2011
Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circula�ie internationala – proba C
 
25 - 26 august 2011
Evaluarea competentelor digitale – proba D
 
29 august 2011
Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 
30 august 2011
Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
 
31 august 2011
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa
 
2 septembrie 2011
Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
 
4 septembrie 2011
Afisarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
 
5-6 septembrie 2011
Rezolvarea contestatiilor
 
7 septembrie 2011
Afisarea rezultatelor finale

Anexa_1_CALENDARUL_bac_2011_site.pdf (76.43 kb)

Anexa_1_LISTA_DISCIPLINELOR_2011.pdf (81.89 kb)

Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011.pdf (470.00 kb)

E_a)_limba_si_literatura_romana_bac_2010_model_.pdf (200.24 kb)

LISTA DISCIPLINELOR Bac.pdf (91.08 kb)

Programa_Bac_2011_A_si_E a)_Limba_si_literatura_romana.pdf (311.43 kb)

A_competente_lingvistice_lb_romana.pdf (109.97 kb)

 

Bac 2011, noutăţi, calendar
Elevii care vor fi prinşi copiind la examenul de bacalaureat din 2011 nu vor mai putea da examen în următoarele două sesiuni, respectiv cea din toamnă şi cea din iunie 2012, a declarat secretarul de stat Oana Badea.
 
3/09/2010
 
"Am adus câteva modificări importante la bacalaureat, una dintre ele vizează pedepsirea mai drastică a celor care sunt tentaţi să fraudeze. Astfel, potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat sesiunea 2011, candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceştia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminaţi", a spus secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Oana Badea.

Ea a adăugat că alte noutăţi vizează finalizarea cursurilor cu două săptămâni înainte de sfârşitul anului şcolar, pentru elevii care susţin examene naţionale, sistem care a funcţionat foarte bine înainte de 1990, şi susţinerea probelor orale după finalizarea cursurilor de către elevii din clasele a XII-a şi, respectiv, a XIII-a.

O altă noutate vizează faptul că reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai părinţilor pot solicita aprobare pentru a asista la desfăşurarea examenului de bacalaureat.

"Acesta înseamnă mai multă transparenţă. Reprezentanţii ONG-urilor pot sta pe hol, în săli şi supraveghea dacă probele se desfăşoară corect", a mai spus secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.

Potrivit calendarului pentru examenul de bacalaureat din 2011, în perioada 23-27 mai 2011 are loc înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen.

Cursurile pentru clasa a XII-a şi, respectiv, a XIII-a se vor încheia în 2011 în 27 mai, iar probele orale de evaluare nu vor mai avea loc în timpul anului şcolar, ci după finalizarea cursurilor, adică la începutul lunii iunie.

Astfel, în perioada 6-8 iunie va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în intervalul 8-10 iunie va fi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 13-17 iunie - evaluarea competenţelor digitale şi în 20-23 iunie - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limba de circulaţie internaţională.

În 27 iunie va avea loc prima probă scrisă, la Limba şi literatura româna, urmată în 28 iunie de cea la Limba şi literatura maternă, în 29 iunie va fi proba obligatorie a profilului şi în 1 iulie - proba la alegere a profilului şi specializării.

Rezultatele vor fi afişaste în 3 iulie, iar contestaţiile vor fi depuse în 4 iulie, între orele 8.00 şi 12.00, acestea urmând să fie soluţionate în 5-7 iulie. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat din 2011 vor fi afişate în 8 iulie.

Înscrierea pentru sesiunea august-septembrie 2011 a examenului de bacalaureat va loc în intervalul 11-15 iulie. În 22-23 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 22-24 august va fi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 23-24 august - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, în 25-26 august - evaluarea competenţelor digitale.

Probele scrise încep în 29 august, cu Limba şi literatura română, apoi în 30 august va fi testarea la Limba şi literatura maternă, în 31 august - proba obligatorie a profilului, în 2 septembrie - proba la alegere a profilului şi specializării, în 4 septembrie vor fi afişate rezultatele (pâna la orele 16.00) şi pot fi depuse eventualele contestaţii (între orele 16.00 şi 20.00), care vor fi rezolvate în 5-6 septembrie. Rezultate finale din sesiunea a doua a examenului de bacalaureat din 2011 vor fi afişate în 7 septembrie.
(Mediafax) 

 

Modelele subiectelor de la bac, publicate pe internet

http://subiecte2011.edu.ro/

 

Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) a publicat pe site-ul subiecte2011.edu.ro, modelele de subiecte pentru examenele nationale din anul 2011.

Acestea sunt insotite de precizari privind scopul evaluarii, statutul disciplinei, structura subiectelor, competentele de evaluat, detalii privind evaluarea, inclusiv baremele de notare. Publicarea acestor modele de subiecte a fost facuta in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011 si cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat - 2011.

Pentru Evaluarea Nationala la clasa a opta se regasesc modelele de subiecte pentru limba si literatura romana si matematica, precum si pentru limba si literatura materna (maghiara, germana, rromani, sarba, slovaca, ucraineana).

Pentru examenul de bacalaureat  2011 sunt prezentate, pentru informarea elevilor, a profesorilor si a tuturor celor interesati, procedurile de desfasurare a probelor A si B (de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana si in limbile materne), a probei C (de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu) si a probei D (de evaluare a competentelor digitale). De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate probele de evaluare pentru limba si literatura romana, limba si literatura materna (croata, germana, maghiara, sarba, slovaca, turca, ucraineana), matematica, istorie, fizica, chimie, biologie, informatica, geografie si pentru cele cinci discipline socio-umane (economie, filosofie, logica si argumentare, psihologie si sociologie).

Pentru proba C sunt publicate modele structurate in functie de continutul probei - intelegerea unui text audiat, proba scrisa si proba orala, corespunzatoare pentru cele zece limbi de circulatie internationala studiate in liceu. Sunt publicate si traduceri ale modelelor de subiecte in limbile minoritatilor nationale.

„Modelele sunt orientative si au ca scop familiarizarea elevilor si a profesorilor cu tipul de subiecte, gradul de specificitate al acestora in functie de tipul programei, precum si cu nivelul de dificultate al subiectelor pentru examene nationale din anul 2011”, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului.

(citynews.ro)

 __________________________________________________________________

Proba_E_a_Limba_si_literatura_romana_Model_subiect.doc.pdf (167.50 kb)

Proba_A_Competente_lingvistice__Limba_romana_Model_subiect.pdf (140.87 kb)

Tags:

Bacalaureat

Bacalaureat: Informatii, noutati, ajutor

by Amalia Istrate Mi, octombrie 20 2010 23:54

Bacalaureat 2009 - 2010

15.01.2010 Atentie!

15 - 17 februarie 2010 - prima proba (proba A): evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana

17-19 februarie 2010 - a doua proba (proba B): evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna

19 – 29 aprilie 2010 - a treia proba (proba D): evaluarea competentelor digitale

31 mai – 4 iunie 2010 - a patra proba (proba C): evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba moderna

Iar probele scrise incep in data de 28 iunie 2010.

             

 Ministrul interimar al Educatiei, Emil Boc, a anuntat modificarea calendarului probelor de verificare a competentelor din cadrul bacalaureatului, acestea urmand sa fie sustinute mai tarziu decat la datele anuntate anterior de MEC.

   Proba de verificare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana va fi sustinuta in intervalul 15-17 februarie, in loc de 11-13 ianuarie, cum anuntase ministerul pe 30 septembrie.

   Dupa verificarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, va avea loc si proba orala de limba materna, pentru elevii care au invatat in alta limba decat romana, la un liceu specializat in acest sens.

    Proba de verificare a competentelor digitale va fi sustinuta intre 19 si 29 aprilie, in loc de 18-19 ianuarie.

    Fiecare subiect de la aceasta proba va cuprinde 25-30 de intrebari despre utilizarea computerului si organizarea fisierelor, sisteme de operare, procesoare de texte, procesoare de calcul tabelar, prezentari, baze de date si mijloace moderne de comunicare, respectiv internet.

   Proba de verificare a competentelor in limba moderna va fi sustinuta in intervalul 31 mai-4 iunie, in loc de 19-22 aprilie.

   Toate modelele de subiecte si grilele de evaluare vor fi elaborate pana pe 30 octombrie si vor fi afisate pe site-ul ministerului.

   “Aceste probe nu se finalizeaza cu o nota, ele se finalizeaza cu un calificativ, proba se considera trecuta indiferent de calificativul pe care il obtii, numi ca daca nu ai dat aceasta proba, nu poti sa ajungi la examenul final de la sfarsitul lunii iunie“, a mai spus ministrul interimar al Educatiei.

   Probele scrise ale bacalaureatului vor avea loc in zilele de 28, 29, 30 iunie si 2 iulie.

Atentie!

Continuturi importante pentru proba orala a examenului de bacalaureat (si nu numai)

            

Atentie!

Nou! Am adaugat un fisier care contine Elementele si functiile comunicarii

         

Nou! Am postat un fisier in care gasiti informatii despre stilurile functionale ale limbii.

Nou! Am atasat un fisier in care gasiti informatii despre structura textului argumentativ si un exemplu de argumentare.

Atentie! Am atasat ultimele informatii primite de la ISJ Valcea, privind examenul de bacalaureat 2010: competente lingvistice lb. romana si model subiecte bac. 2010. Studiu placut!

Nou! Am atasat un material ppt. despre elementele de teoria comunicarii foarte bine facut si care nu imi apartine. De aceea, transmit felicitari si multumiri realizatoarei, doamna profesoara Ioana Clara Enescu.

Atentie! Am postat regulamentul de inscriere la examenul de bacalaureat 2010. Nu uitati! Inscrierile se fac inprima jumatate a lunii decembrie 2010!

Atentie!

La adresa urmatoare veti gasi subiectele de bacalaureat la limba si literatura romana si matematica, sesiunea mai-iunie (bacalaureatul special, pentru olimpici etc.). Studiati-le pentru a va face o parere referitor la ce va asteapta:

http://constantinmarius.wordpress.com/2010/06/11/subiecte-bac-2010sesiune-speciala-pt-olimpicii-internationali/

Hello, hello!

In atasament gasiti subiectele date la sesiunea speciala a bacalaureatului 2010. Spor la invatat!

  Luni, 28.06.2010

Bafta tuturor celor care astazi au sustinut proba scrisa de limba si literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie 2010.

Progr_bac_2010_A_limba_romana.doc (103.00 kb)

Anexa 2 M E T O D O L O G I A bac ordonanta.doc (403.00 kb)

Inscrierea la bacalaureat.doc (37.00 kb)

Tags:

Bacalaureat