Ofertă cărţi BPT - JN

by Amalia Istrate L, aprilie 30 2012 11:52

 

 

      Peste 100 de titluri din creaţia celor mai cunoscuţi autori români sunt puse acum la dispozitia cititorilor. Este vorba, în primul rând, de un efort de susţinere a lecturii în rândul elevilor, încadrat într-un proiect mai amplu de susţinere a şcolii româneşti.

     Majoritatea titlurilor propuse în listă sunt cărţi prevăzute în programele şi manualele de limba şi literatura română de liceu, dar şi de gimnaziu, fie ca texte de bază, fie ca lecturi suplimentare. Oricum, autorii se regăsesc în lista scriitorilor canonici ai literaturii române.

     Iată mai jos lista autorilor şi a titlurilor propuse:

 

Lista oferta carti BPT - JN.pdf (492.28 kb)

 

Tags:

Amalialand | General | Proiecte

Noi suntem > # @ $ % ^ & * <... D a D a

by Amalia Istrate S, martie 31 2012 17:39

 

 

Larisa Murgoci, 12 E, 2011

la îndemână

 

am răspuns: să fiu aş vrea sunt.

să-şi încerce cunosc, vrea: oamenii

menţionez care inseparabilă, un suflet viaţa înşişi.

diferite. sunt

să se gândească

inseparabilă-

m-am îndreptat trei

pentru ca cu toate că o viaţă cele trei unică;

sunt interior.

lucruri mintea diferite de o fiinţă

sufletul să cunosc.

" Şi unic, trupul de care vreau, sunt om."

către Aceste trei sunt altul în ei

distincţia Trinitate, dar totuşi îmi sunt unică,

eşti?"

vreau. cunoaşterea în mine pentru că şi să cerceteze

şi lucruri cât de diferite şi totuşi, mine

eu cunoaşte în aceste existenţa,

o esenţă tu, voinţa.

oamenii lucruri sunt mi-am zis: la îndemână

şi exterior,

că eu şi eu unul şi cunosc cele trei este

" Eu iată vorbesc şi Eu sunt că vreau sunt,

Şi că vor afla, că Şi eu şi Iar şi eu

cine este

 

 

 

 

 Roberta Brănescu, 12 E, 2011

 

Segmentati

 

 

 

A fost bine .

 

Scortisoara !

 

Dulce, atunci . Ca de obicei . Stii , s-a intamplat . Rezona .

 

Sampanie !

 

Suflu . Emotie . Imbratisari .

 

Aburi - a marturisit pe banca .

 

Ma bucur langa tine ! ( din nou alimentare )

 

Bine .

 

Brusc , a mers .

 

Am simtit - a sorbit .

 

Ruptura profunda

 

Reactie - un tiramisu .

 

Prin pietris asteapta ; sugereaza hipnoza

 

Vartej alb.

 

Cadou - am uitat

 

Voce usoara : de ce l-ai luat ?

 

Egoistule !

 

Laso !

 

Sa pandesti aerul...

 

Brusc , esti savanta .

 

Nu ...

 

Eu - asa aspru .

 

zero ; iarna ; tu

Tags:

Joc şi joacă | Pagini de şcoală | Proiecte

Saptamâna altfel - 02 - 06 aprilie 2012

by Amalia Istrate Ma, martie 13 2012 19:23

 

ANEXA la ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.1 privind structura anului școlar 2011-2012

___________________________________________________________________________

Programul "Școala altfel"

Prevederi generale

 

1. Săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit "Școala altfel". În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul "Școala altfel" se va desfășura în conformitate cu un orar special.

 

2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

 

3. În perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează fazele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.

 

4. În programul "Școala altfel", elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare.

 

Planificarea și aprobarea programului

 

5. Pentru elaborarea programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.

 

6. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.

 

7. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație al unității de învățământ.

 

8. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative ale unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul "Școala altfel".

 

9. Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului "Școala altfel", la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate.

 

Conținutul și organizarea programului

 

10. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale, prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

 

11. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, facultăți etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc.

 

12. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri.

 

13. Fiecare activitate la care participă copii preșcolari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității acestora.

 

14. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului "Școala altfel" pot include, fără a se limita la:

 

- activități culturale;

 

- activități tehnico-științifice;

 

- activități sportive;

 

- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);  

 

- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);

 

- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

 

- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.

 

Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:

- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;

 

- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;

 

- mese rotunde, dezbateri;

 

- activități de voluntariat sau de interes comunitar;

 

- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;

 

- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

 

- peer - education;

 

- schimburi de experiență;

 

- vizite de studii;

 

- tabere/școli de creație sau de cercetare;

 

- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

 

Monitorizare și evaluare

15. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

 

16. După aprobarea de către consiliul de administrație, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

 

17. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog, la rubrica Purtare.

 

18. Activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ. Directorul unității de învățământ, consilierul educativ, șeful comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, vor monitoriza și evalua activitățile din programul "Școala altfel".

 

19. Inspectoratele școlare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activitățile organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului "Școala altfel".

 

20. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului "Școala altfel". La activitatea de analiză în cadrul consiliului profesoral, vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinților care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unității de învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate. 21. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului "Școala altfel", evidenţiind nivelul interesului manifestat de elevi și cadre didactice față de organizarea şi desfăşurarea acestuia.

 

________________________________________________________________________________________________________

Proiect Scoala altfel - Prof. Amalia Istrate - clasele 9 (F. G.) 10 (B. H.) 12 G - 2012.pdf (55.58 kb)

 

 

 

 

Tags:

Proiecte | Ştiri din clasa mea

Noaptea cărţilor deschise: Ediţia de Crăciun

by Amalia Istrate D, decembrie 11 2011 20:29

Dragi prieteni ai cărţii,

Vă invităm la evenimentul ce va fi găzduit de Librăria Humanitas din Râmnicu-Vâlcea luni, 15 decembrie, de la ora 19.00 până târziu, la ora 24.00

 

"Noaptea cărţilor deschise"O seară magică unde părinţi, bunici şi copii se regăsesc împreună pentru câteva ore în lumea cărţilor.

Librăria Humanitas Virgil Ierunca   vă oferă un cadou special  pentru această seară, şi anume: o reducere de 10% pentru toate cărţile ce vor fi achiziţionate la acest eveniment.


Evident, sunt invitaţi toţi prietenii dumneavoastră, pe care îi aşteptăm la acest eveniment deosebit.

Vă aşteptăm cu mult drag!

Echipa librariei: Isabelle Teodorescu şi Miralbela Iliescu


Libraria Humanitas Virgil Ierunca, Vâlcea

Telefon/Fax: 0250 738 733
E-mail: vilcea@humanitas.ro
Mobil: 0733669348
www.libhumanitas.ro
www.humanitas.ro
Adresa: Calea lui Traian, 147, bloc D2

 

Tags:

General | Proiecte

Durerea nu este iubire!

by Amalia Istrate D, noiembrie 27 2011 15:46

 

Semneaza petitia pentru o lege speciala contra violentei in familie!

http://durereanuesteiubire.acasatv.ro/

 

Postul TV ACASA a demarat in cadrul emisiunii “Povestiri adevarate” campania “Durerea nu este iubire”, al carei scop este adoptarea unei legi speciale care sa-i pedepeasca exemplar pe agresori. Aveti probleme in familie sau cunoasteti persoane care sunt agresate? Ne puteti scrie la adresa durereanuesteiubire@acasatv.ro. Pentru a semna petitia, cei din strainatate vor complete formularul de inscriere cu datele din pasaport.


Datele oficiale dor! Anual in jur de 800 000 de femei declara ca au suportat, in mod frecvent, violenta in familie sub diferite forme insa majoritatea victimelor violentei in familie nu raporteaza!

Mai mult de 340.000 de copii declara ca au asistat in mod frecvent la scene de violenta fizica intre parinti si peste 370.000 de copii spun ca au fost martorii insultelor si injuriilor in familie.

In comparatie cu datele existente la nivelul Uniunii Europene  populatia din Romania este semnificativ mai ingaduitoare fata de violenta in familie, in toate formele acesteia.

Lipsa unei legi speciale care sa-i pedepseasca pe agresori si a unor pedepse exemplare duc la abuzuri de neimaginat in familiile din Romania.

Din 20 septembrie, pe site-ul www.acasatv.ro, pe pagina durereanuesteiubire.acasatv.ro, telespectatorii pot semna petitia prin care sustin promulgarea unei legi speciale impotriva violentei.

Prin acest demers ACASA isi doreste ca noua lege sa permita politiei sa poata interveni, sa transforme  scandalul si bataia domestica intr-o problema a societatii, sa permita autoritatilor sa se poata autosesiza sau sa reactioneze si fara plangere din partea victimei, sa se aplice ordinul de restrictie pentru vinovati.

Ionela Banarescu, producatorul general al campaniei, vorbeste despre acest fenomen. ”Violenta in familie reprezinta o problema sociala extrem de grava, cu un impact greu de calculat pentru ca ea afecteaza nu numai victimele ci si persoanele care sunt martore sau au cunostinta despre asemenea cazuri de tortura fizica si psihica. Este una dintre formele de violenta cel mai frecvent intalnite, dar şi una dintre cele mai ingrijoratoare, pentru ca este prea putin vizibila. Actele de violenta au loc in spatele usilor inchise si sunt ascunse de catre victima din frica de agresor si din rusine fata de societate. Exista o reticenta a autoritatilor de a interveni intr-o problema considerata inca „privata” ”, mai spune Ionela Banarescu.

In prima editie, din 20  septembrie, la “Povestiri adevarate”, de la 16:30, campania “Durerea nu este iubire debuteaza in forta cu marturisirile dureroase ale unor femei care au reusit sa scape din calvarul violentei la care erau supuse zilnic.

Adesea acest lucru se intampla pentru ca “e bine sa aiba copilul un tata”, potrivit moralei generale, dar si din motive economice. In societatea romaneasca divortul mai e inca mai este privit drept o forma de esec. Lumea se schimba si odata cu ea trebuie si putem sa schimbam mentalitatea societatii si pe cea a autoritatilor pentru ca nimeni nu merita sa traiasca un infern in propria casa. Cine vrea, scapa din circuitul violentei familiale. Exista solutii, exista speranta”, acesta este mesajul pe care, spune Ionela Banarescu, campania “Durerea nu este iubire” vrea sa-l transmita celor de ACASA.

Pe tot parcursul campaniei care va prezenta o serie de reportaje privind fenomenul violentei in familie si povesti impresionante care sint doar varful iceberg-ului telespectatorii se pot implica si pot semna, din 20 septembrie, pe www.acasatv.ro,  pagina durereanuesteiubire.acasatv.ro, petitia prin care se doreste aparitia unei legi speciale in domeniul violentei in familie.

Pentru a semna petitia, cei din strainatate vor complete formularul de inscriere cu datele din pasaport.

Aveti probleme in familie sau cunoasteti persoane care sunt agresate? Ne puteti scrie la adresa durereanuesteiubire@acasatv.ro.

 

CLICK AICI CA SA SEMNEZI PETITIA! 

 

 

Tags:

Amalialand | Eu cred că... | Proiecte

C.N. Al. Lahovari - Şedinţa Comitetului de părinţi

by Amalia Istrate Ma, noiembrie 01 2011 20:01

 

 

Miercuri, 02.11.2011, la ora 18.00, se va desfăşura la Colegiul Naţional Alexandru

Lahovari şedinţa Comitetului de părinţi. Sunt invitaţi să participe membrii comitetului de

 părinţi ai fiecărei clase din cadrul colegiului, precum şi orice părinte interesat de

proiectele educaţionale valabile pentru anul şcolar 2011 - 2012. 

 

Tags:

Proiecte | Ştiri din clasa mea

Noaptea cărţilor deschise - Ediţia de toamnă (târzie)

by Amalia Istrate S, octombrie 29 2011 22:54

 

 

Va invitam la evenimentul ce va fi gazduit de Libraria Humanitas din Ramnicu Valcea luni, 31 octombrie ,de la ora 20.00 pana tarziu,la ora 23.00

"Noaptea cartilor deschise"

O seara magica unde parinti, bunici si copii se regasesc impreuna pentru cateva ore in lumea cartilor. 

Libraria Humanitas Virgil Ierunca va ofera un cadou special 
pentru aceasta seara - o reducere de 10% pentru toate cartile ce vor fi achizitionate la acest eveniment.Evident, sunt invitati toti prietenii dumneavoastra, pe care ii asteptam cu mult drag la acest eveniment deosebit.

 

Tags:

Proiecte

Petiţie pentru salvarea pădurilor virgine

by Amalia Istrate Ma, octombrie 25 2011 21:46

 http://padurivirgine.ro/

 

Stimate domnule Ministru László Borbély, Ministrul Mediului si Padurilor,

Soarta padurilor din Romania se afla pe agenda publica de ani de zile, dar, in ciuda eforturilor de pe toate planurile, rezultatele intarzie sa apara. Probleme precum disparitia unor paduri valoroase, reducerea si degradarea diversitatii biologice sau fragmentarea habitatelor ne sunt aduse la cunostinta din ce in ce mai frecvent.

Desi majoritatea discutiilor despre padurile din Romania se concentreaza pe aspecte negative, nu trebuie sa uitam ca avem si motive de mandrie. in timp ce majoritatea tarilor din Europa si-au distrus padurile virgine, platind un pret scump pentru modernizarea lor, Romania gazduieste o buna parte a ultimelor paduri virgine de pe continent.

Padurile virgine ale Romaniei, care reprezinta 65% din padurile virgine ramase in Europa (exceptand Rusia), sunt bunuri cu valoare de patrimoniu pentru tara noastra si pentru Europa. Importanta acestor paduri sub aspect stiintific, peisager, educativ, ecoprotectiv și al biodiversitatii, este agreata de toții practicienii, specialiștii si cercetatorii din domeniu si din domeniile inrudite.

In secolul XIX, padurile virgine reprezentau aproximativ 30% din suprafata totala a padurilor din Romania. La finele secolului XX mai erau doar 6%. Astazi au ramas mai putin de 3%.

Dintre acestea, doar 18% se bucura de un statut de protectie. Restul, de 82%, pot fi distruse fara a fi incalcate prevederile legale.

Prin aceasta petitie, va solicit luarea unor masuri urgente pentru protejarea eficienta a ultimelor paduri virgine ale Romaniei, respectiv modificarea cadrului legislativ pentru protectia lor si asigurarea de fonduri pentru plati compensatorii catre proprietarii privati de padure.

Sper ca dumneavoastra, garantul si reprezentantul mediului in Guvernul Romaniei, veti intelege si aprecia aceasta initiativa si o veti sustine cu toate mijloacele legale pe care le aveti la indemana.

 

Europa si-a distrus padurile virgine. Noi inca mai avem. Inca

Padurile virgine sunt ultimele zone de pe glob in care natura supravietuieste in forma sa pura, fara niciun fel de interventie umana.

Care e situatia actuala?

Cand te gandesti la padurile virgine, probabil iti vin in minte peisaje din bazinul Amazonului, din Siberia sau de pe coasta Pacificului din nordul Americii de Nord. Asta si pentru ca in Europa padurile virgine aproape ca au disparut. "Tarile civilizate" au platit un pret scump pentru modernizarea lor, distrugandu-si padurile in mod inconstient. Si totusi, in Romania inca mai avem paduri virgine. Eco-regiunea carpatica inca mai gazduieste 322 000 hectare de astfel de paduri, dintre care marea majoritate, 250 000 ha, sunt in Romania.

Dar cu toate ca ne mandrim cu cea mai intinsa suprafata de paduri virgine din regiune, doar 18% din ele au un oarecare statut de protectie, prin faptul ca sunt incluse in arii protejate. Un procent si mai mic se bucura de protectie integrala. Restul, de peste 80%, nu au nicio forma de protectie si sunt in pericolul de a fi distruse in mod legal.

Cum s-a ajuns aici si incotro ne indreptam?

Motivele principale pentru care padurile virgine au supravietuit in trecut sunt inaccesibilitatea lor si valorea economica scazuta a lemnului provenit din arborii batrani. Astazi insa, padurile virgine sunt mai vulnerabile ca niciodata in fata presiunilor economico-sociale.

Cererea tot mai mare de lemn pe piata, diversificarea formei de proprietate legata de obiectivele economice ale noilor proprietari, constructia de noi drumuri care faciliteaza accesul spre padurile pana acum ferite de pericol si avansul tehnologic al utilajelor de exploatare forestiera sunt principalele motive care ne fac sa ne ingrijoram foarte tare cu privire la sansa acestor paduri de a supravietui in viitorul apropiat.

Ce putem face noi?

Salvarea padurilor virgine se poate face doar prin asigurarea statutului de protectie integrala. Un statut pe care l-ar primi imediat ce autoritatile ar schimba incadrarea lor, din "paduri de protectie" (in care se poate interveni si pentru extragerea materialului lemnos) in "paduri strict protejate" si ar accepta sa ofere compensatii celor care detin aceste paduri si care nu le vor mai putea valorifica. Dar, pentru ca acest lucru sa se intample, noi toti trebuie sa aratam ca ne pasa de soarta acestor paduri unice si spectaculoase.

De ce merita sa luptam?

Numai astfel tara noastra va putea pastra ca mostenire cateva paduri, printre putinele de pe planeta, unde natura este intacta si isi urmeaza cursul firesc. Doar astfel vom mai putea sa ne mandrim si mai departe cu cea mai mare biodiversitate din toata Uniunea Europeana. Pentru ca intr-o padure virgina pot trai peste 13 000 specii diferite iar delicata si incredibila lor interdependenta este cea care poate mentine, in continuare, un ecosistem echilibrat si sanatos, care ne va asigura noua, oamenilor, apa curata, aer curat si o protectie eficienta a solurilor.

In ziua in care padurile virgine se vor bucura de protectie 100%, vom sti ca am salvat o parte importanta a patrimoniului tarii noastre. Si ca am facut inca un pas – poate printre cei mai importanti, privind in perspectiva - spre o societate in care stim ca putem schimba lucrurile in bine.

 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Despre WWF

De 50 de ani, WWF lupta pentru a opri degradarea mediului inconjurator si pentru a construi un viitor in care oamenii traiesc in armonie cu natura.

Astazi, WWF este una dintre cele mai mari si mai respectate organizatii internationale non-guvernamentale care lucreaza in scopul conservarii naturii, avand o retea de peste 5 milioane de sustinatori in intreaga lume si deruland proiecte in peste 100 de tari, pe toate continentele.

Ecoregiunea Dunare-Carpati, din care tara noastra face parte, a fost inclusa de WWF printre cele mai importante 200 ecoregiuni din lume, cu o biodiversitate remarcabila. WWF Romania a luat fiinta in anul 2006, tocmai pentru a contribui la conservarea zonelor naturale din Muntii Carpati si din lungul Dunarii.

In fata unor amenintari majore, aproape fara precedent, pe care mediul inconjurator din tara noastra le infrunta astazi, in special dezvoltarea economica haotica, cu proiecte care nu tin cont de impactul ecologic, WWF se concentreaza pe actiuni de protejare a naturii care pot produce schimbari reale si de durata.

Mai multe pe www.wwf.ro.

 

 

Tags:

Amalialand | Proiecte | România mea

D.R. Popescu si Florea Firan la Rm.-Valcea

by Amalia Istrate V, octombrie 21 2011 18:52

 

         Astăzi, 21.10.2011, în sala de festivităţi a Colegiului Naţional Alexandru Lahovari a avut loc întâlnirea cu scriitorul D.R. Popescu şi cu profesorul Florea Firan de la Universitatea din Craiova. Cei doi au vorbit cu elegantă şi simplitate despre lume, scriitori care au fost şi scriitori care mai sunt. D.R. Popescu a refuzat cu insistenţă să vorbească despre propria literatură, în schimb a vorbit despre "caii săi" - calul troian, calul Fefeleagăi, Bator - pe care l-a asemuit cu un spirit sisific, apoi despre calul lui Făt-Frumos şi despre un cal pe care l-a văzut pe câmp, trăgând după el un plug, în timp ce venea cu trenul la Vâlcea, şi care ar putea să fie şansa noastră de a redeveni "grânarul Europei".

       Scriitorul nu a uitat nicio clipa că se află în faţa unor elevi plini de curiozitate şi hămesiţi de a şti cum este să fii autor consacrat şi în viaţă. A glumit cu ei, le-a povesti pe întelesul lor scena cu Hamlet care o trimite pe Ofelia la mănăstire, îndemnându-i să nu creadă nicio clipă că eroul shakespearian n-ar fi iubit-o pe fată.

       Domnul profesor Florea Firan a prezentat revista Scrisul Romanesc, publicaţie care apare şi în format online. Domnul profesor Firan i-a îndemnat pe elevi să citească, iar D.R. Popescu a încercat să definească modul în care se poate descoeperi un scriitor. De fapt, nu prea ştii când îl descoperi, căci o faci cu fiecare lectură.

        Cei doi musafiri au împărţit autografe, iar elevii au putut să-şi procure cărţile celor doi la preţuri mai degrabă simbolice. Cu adevărat simbolice!

        Cu promisiunea unei noi vizite în viitorul apropiat, Dumitru Radu Popescu şi Florea Firan s-au desparţit de elevii Colegiului Naţional Alexandru Lahovari.

 

 

Dumitru Radu Popescu (n. 19 august, 1935, satul Păuşa, judeţul Bihor) este un scriitor, prozator, dramaturg şi academician român. Dumitru Radu Popescu a fost membru supleant în CC al PCR din 1968, deputat în Marea Adunare Naţională din 1975 şi preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România în perioada 1981 - 1990.

Romanele sale au fost comparate cu cele din cadrul curentului numit realism magic latino-american, prezentând similitudini, până la un punct, cu romanele lui Italo Calvino. Este unul dintre dramaturgii contemporani români extrem de apreciaţi. Capodoperele sale dramaturgice sunt Pasărea Shakespeare, Aceşti îngeri trişti şi Piticul din grădina de vară.

 

Cea mai cunoscută creaţie în proză a scriitorului este, de departe, nuvela Duios Anastasia trecea, o interpretare modernă a mitului Antigonei, pe fundalul celui de-al Doilea Război Mondial. Romanele care l-au facut celebru sunt F, Vânătoarea regală, Cei doi din dreptul Ţebei, O bere pentru calul meu, Viaţa şi opera lui Tiron B.

 

A scris şi scenarii de film - Rochia albă de dantelă (1989 - regia dan Pita, cu Claudiu Bleonţ şi Diana Gheorghian), Vânătoarea de vulpi (1980 - regia Mircea Daneliuc), Prea mic pentru un război atât de mare (1969 - Radu Gabrea) sau Duios Anastasia trecea (1979 - regia Alexandru Tatos).

 

  

Tags:

Proiecte

Concurs Humanitas în licee. Etapa a V-a

by Amalia Istrate Ma, octombrie 04 2011 20:37

 

9 iunie 2012, a 5-a etapă, finala: Istoria românilor

Posted by

 

Istoria pe care o cunosc românii, în diversele ei variante, a fost marcată în primul rând de ideologia naţională, apoi de comunism. Societatea civilă trebuie să înveţe să se apere de «intoxicarea» prin istorie. Educaţia civică presupune nu numai tradiţionala valorizare de tip eroic a faptelor istoriei naţionale, ale cărei virtuţi identitare nu le contestăm; ea presupune şi asumarea critică şi responsabilă a propriului trecut, ca şi deprinderea «decodării» mesajului istoric, care, ca orice mesaj, urmăreşte «ceva». Să-şi privească lucid trecutul şi să nu se mai lase manipulaţi prin istorie.

O istorie deschisă, critică şi lipsită de prejudecăţi.

Bibliografie
O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri de Neagu Djuvara
Istorie şi mit în conştiinţa românească de Lucian Boia

 

Tags:

Concursuri şi olimpiade | Proiecte