TED Talks

by sirgod J, august 18 2011 13:16

Traducerea, muncă voluntară, făcută din plăcere și din dorința de a prinde experiență și a învăța lucruri noi. Interfața video vă permite să selectați subtitarea. De asemenea, discuțiile prezente pe siteul respectiv sunt demne de ascultat.

 

http://www.ted.com/talks/lang/rum/chade_meng_tan_everyday_compassion_at_google.html

http://www.ted.com/talks/lang/rum/angela_belcher_using_nature_to_grow_batteries.html

http://www.ted.com/talks/lang/rum/penelope_boston.html

http://www.ted.com/talks/lang/rum/jason_clay_how_big_brands_can_save_biodiversity.html

http://www.ted.com/talks/lang/rum/ric_elias.html

 

Tags:

Traduttore = traditore?!

Subtitrări The Island

by Vlad Emanuel Ma, iunie 14 2011 20:21

Tags:

Traduttore = traditore?!

Subtitrare Stargate The Movie (1994)

by Vlad Emanuel L, iunie 13 2011 22:01

Tags:

Traduttore = traditore?!

Subtitrări NCIS

by Amalia Istrate V, iunie 10 2011 15:50

Tags:

Film is a mosaic of time | Traduttore = traditore?!

Subtitrări Dark Angel

by Amalia Istrate J, iunie 09 2011 14:34

Tags:

Film is a mosaic of time | Traduttore = traditore?!

Traduttore = traditore?!

by Amalia Istrate Mi, mai 25 2011 20:59

 

 

 

 

a traduce = 1. to translate; 2. to render; 3. to turn; 4. fig. to interpret; 5. fig. to render; 6. fig. to express

( traducere - construire, de-construire, re-construire, noutate, adaptare, creaţie, comunicare)

     

 

„Nicio traducere nu e cu adevărat vie şi numai dintr-o limbã vie creşte forţa de trezire ce ne este dăruită în minunea limbii: aceea de a afla, dincolo de ceea ce este spus, adevărata intenţie a vorbitorului.” (Hans-Georg Gadamer - Elogiul teoriei)

      Traducere înseamnă trădare: traduttore - traditore, conform limbii italiene. O creaţie originală îşi pierde din farmec atunci când este transpusă dintr-o limbă în alta. Traducătorul doreşte, pe de o parte, să fie cât mai apropiat de textul sursă, dar constată că textul tradus nu răspunde neapărat aşteptărilor limbii care îl adoptă; pe de altă parte, dorind o transpunere care să răspunda simţului estetic, constată că se manifesta prea liber faţă de original. Astfel se ajunge la o dilemă aparent fără ieşire: traducerile care au valoare estetică nu sunt fidele, iar cele fidele nu sunt estetice. Evident ca mai există şi categoria acelora care nu sunt nici frumoase, nici fidele. Problema traducerilor este mai veche şi mai spinoasă decât s-ar putea bănui.

          În epoca lui Chaucer (1340-1400) prin traducere se înţelegea redarea originalului ad litteram. Renaşterea engleză considera că traducerea trebuie să fie mai expresivă decât originalul, scoţând mai puternic în relief momentele „importante” ale acestuia. Neoclasicismul recomanda înfrumuseţarea originalului în conformitate cu normele „bunului gust”. Romantismul traducea conform unui context potenţial. Realismul punea accentul pe compararea sistemelor stilistice ale limbilor respective, iar traducătorul modern a îmbinat o metodă subiectivă, bazată pe memoria sa lingvistică, pe cultura şi talentul său, cu o metodă obiectivă întemeiată pe lingvistica comparată, având în obiectiv nu numai cuvintele şi propoziţiile, ci opera în întregul ei. Se susţine ideea conform căreia odată cu efectuarea unei traduceri are loc o metamorfoză la nivelul textului.

         Şi atunci ce alegem? Consider că redarea sensului este mai importantă decât redarea mot-a-mot a textului. Este iarăşi fundamentală cunoaşterea profundă a limbii române, respectarea sensurilor cuvintelor şi a stiturilor. Este importantă cunoaşterea calităţilor generale şi particulare ale limbii, polisemia, sinonimia, registrele arhaice, argotice, colocviale.

       În concluzie, trădare/ traducere să fie, căci este pentru o cauză bună! (sper)

 

      Care este scopul acestui preambul? Postul de faţă îşi propune să găzduiască traduceri, scripturi ale filmelor şi serialelor, menite nu să servească unui scop comercial, ci simplei plăceri de a traduce din şi în limba română ceea ce aparţine altei regiuni lingvistice.

 

Tags:

Traduttore = traditore?!